VIJESTI

Započeo projekat Zelena revolucija 2, škole se mogu prijaviti do kraja mjeseca

Počeo je projekat „Zelena revolucija 2“ čiji je cilj edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine.

U projektu će učestvovati prvih 200 škola, koje se prijave putem online obrasca na web stranici: www.zeos.ba  najkasnije do 30. septembra ove godine.

Projekt traje od 19. septembra ove godine do 31. maja 2023. godine, a ciljna gruopa su učenici i roditelji učenika osnovnih škola.  Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade i to prva nagrada eko učionica na otvorenom u vrijednosti do 5.000 KM, druga nagrada televizor, treća nagrada projektor, četvrta nagrada televizor, za najveću sakupljenu količinu po učeniku.

Pored toga, u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka, osim za one škole koje osvoje neku od navedenih nagrada. Sve navedeno je za škole potpuno besplatno.

ZEOS eko-sistem d.o.o. već desetu godinu, po ovlaštenju Federalnog ministarstva okoliša i turiuzma, upravlja sistemom zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada u FBiH, na neprofitnoj osnovi sa isključivom svrhom da se pomogne članovima sistema da ispune svoje obaveze u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, te da se osigura zadovoljavajuće i ekološki prihatljivo upravljanje električnim i elektronskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Projekat „Zelena revolucija 1“ klasifikovan je kao vrlo uspješan i koristan za okoliš naše države, gdje je učestvovalo 200 škola, 88.000 učenika, a sakupljena količina e-otpada iznosila je 117.190 kg.

Donator projekta je Addiko Bank d.d., koja će osigurati jednu nagradu za škole učesnice u projektu, saopćio je ZEOS eko-sistem.

Povezane objave

Back to top button