Završena izrada glavnog projekta za sanaciju i konzervaciju zidina Starog grada Dubrovnika

Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš Sanja Zagorac – Jozić održali su sastanak sa izvršnom direktoricom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Validom Čelić – Čemerlić i njenim saradnicima Mirhom Šabanović i Amerom Sulejmanagićem.

Na sastanku su predstavnici Zavoda uručili glavni projekat sanacije i konzervacije zidina Starog grada Dubrovnika lociranog u selu Višnjica, na teritoriji općine Ilijaš.

Sredstva za izradu ovog projekta osigurao je Kantonalni zavod putem aplikacije na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Projekat je urađen po fazama i njegov sastavni dio čine predmjeri i predračuni koji daju okvirnu vrijednost pojedinih faza sanacija i konzervacije.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić istakla je značaj ovog projekta, te kazala kako je projekat polazna i realna osnova kako bi se osigurala sredstva sa viših nivoa vlasti.

“Projektna dokumentacija koja nam je uručena značajno će doprinijeti Općini Ilijaš da bude meritornija kod izrade projektnih aplikacija za obezbjeđenje sredstava od viših nivoa vlasti, pa možda i za apliciranje na međunarodne fondove, na primjer IPA fondove u saradnji sa Republikom Hrvatskom ili Crnom Gorom”, kazala je Zagorac – Jozić.

Na sastanku je rečeno kako će naredni korak biti izrada sveobuhvatne strategije razvoja cijelog područja na kojem se nalazi srednjovjekovni grad Dubrovnik, sa akcentom na razvoj turističke ponude, odnosno općeg razvoja lokalne i šire zajednice.

Ovaj lokalitet nesumnjivo predstavlja značajan potencijal u kontekstu kulturno – historijskog i prirodnog potencijala.

Iz Zavoda su najavili da namjeravaju raditi na izradi projektne dokumentacije za sanaciju i konzervaciju nacionalnog spomenika nekropola sa stećcima na Kopošićima i starog muslimanskog groblja iz Osmanskog perioda.

Na sastanku je zaključeno da je općina Ilijaš bogata nekropolama stećaka, na njenoj teritoriji nalazi se 500 stećaka, ali neke od tih nekropola nisu evidentirane u zvaničnim kartama i katastarskim operatima. Slična problematika je i u ostalim općinama Kantona Sarajevo.

S tim u vezi je razmatrana inicijativa da Zavod pokrene aktivnosti kako bi se sve općine kantona uključile u izradu registra i katastra nekropola.

Prethodni članakIzgradnja kuća po sistemu ključ u ruke za raseljene osobe na području općine Ilijaš
Naredni članakPosjetite vozilo e-transformer i saznajte više o recikliranju elektronskog otpada