ILIJAŠ

Zimsko održavanje puteva na području općine Ilijaš

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Ilijaš traje od 15. novembra 2022. do 15. marta 2023. godine i odvija se prema Operativnom programu radova održavanja puteva. Tri firme (Niskogradnja Durmić d.o.o. Ilijaš, Citarprodukt d.o.o. Visoko i Halilović d.o.o. Ilijaš) održavaju 159 kilometara cesta, trotoara i pješačkih staza. Budžetom Općine Ilijaš osigurana su sredstva za zimsko održavanje, a poslove održavanja kontrolišu ovlašteni predstavnici Općine Dervo Šabić i Jasmin Mešetović. Kontakt telefon kontrolora je 033 58 06 72.

Edin Halilović iz firme Halilović je rekao da su svi putni pravci prohodni i da se vrši raščišćavanje trećeg prioriteta. Tri ekipe su dostupne 24 sata i to na punktovima Nišići, Gajevi i Podlugovi. Saudin Durmić iz firme Niskogradnja Durmić je kazao: “Održavamo blizu 50 kilometara puteva. Situacija je pod kontrolom, nakon prvih padavina odmah je izvršeno čišćenje i posipanje. Dežurna ekipa je na raspolaganju 24 sata.” Iz firme Citarprodukt također kažu da je stanje na ternu zadovoljavajuće.

Ugovor za zimsko održavanje je podijeljen na četiri lota. LOT I podrazumijeva održavanje lokalnih nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš i to urbani donji dio općine Ilijaš (MZ Lješevo, MZ Ljubnići, MZ Podlugovi i MZ Mrakovo). Ovaj LOT potpisan je sa firmom Halilović d.o.o. i podrazumijeva održavanje 32 kilometra ceste.

Firma Niskogradnja Durmić d.o.o. održava 47 kilometara puteva koji su u okviru LOTA II i to u MZ Ilijaš Grad, MZ Stari Ilijaš, MZ Misoča, MZ Luka i MZ Malešići.

LOT III podrazumijeva održavanje lokalnih puteva i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš za planinski gornji dio općine Ilijaš (MZ Ljubina, MZ Srednje, MZ Kamenica, MZ Gajevi, MZ Dragoradi). Ovaj LOT potpisan je sa firmom Halilović d.o.o. i podrazumijeva održavanje 80 kilometara ceste.

LOT IV podrazumijeva zimsko održavanje trotoara i pješačkih staza na području urbanog dijela općine Ilijaš i to u mjesnim zajednicama Malešići, Stari Ilijaš, Misoča, Ilijaš Grad, Podlugovi i Lješevo. Firma Citarprodukt d.o.o. Visoko u okviru ovog LOTA održava ukupno 17 kilometara pješačkih staza i trotoara.

Povezane objave

Back to top button