ILIJAŠVIJESTI

Zrak postaje čistiji

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo saopštava da je danas došlo do pada koncentracija zagađujućih tvari u zraku, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda tokom večernjih očekuje se značajna promjena vremena praćena sniježnim padavinama, što će se zadržati i u narednim danima, zbog čega će doći do opadanja vrijednosti zagađujućih materija.

Iz navedenih razloga, na snazi po preporuci Stručnog tijela ostaje zadržavanje Prve epizode “Pripravnost” Plana interventnih mjera.

Ovim povodom, iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izdali su sljedeće upute za stanovništvo, kako za rizične grupe tako i za zdravu polulaciju, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju da borave na čistom zraku na obližnjim planinama.

Pri eventualnom boravku na otvorenom tebaju koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi.

Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika. Ne preporučuje se vježbanje i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veče količine zračnih polutanata unose u pluća. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici.

Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolsenika sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima…) blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Još jednom se apeluje na odgovornost svih obaveznika primjene plana da poduzmu sve mjere kako bi se smanjilo zagađenje.

Press Vlade KS

Povezane objave

Back to top button