ZZJZ FBiH pripremio TV spotove za promociju vakcinacije

Na inicijativu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Vladom FBiH upriličen je radni sastanak s predstavnicima javnih servisa i javnih RTV servisa o daljnjim oblicima saradnje u emitiranju promotivnih TV spotova i drugih materijala vezanih za promociju vakcinacije.

V.d. direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić kazao je da je od početka pandemije značajan dio komunikacije s javnošću bila saradnja sa medijima i diseminacija naučno i stručno utemeljenih informacija vezanih za mehanizam nadzora i kontrole pandemije kao i mjere zaštite zdravlja građana.

Podsjetio je da je vakcinacija protiv Covida-19 najučinkovitiji način za kontrolu i zaustavljanje pandemije koja ugrožava ljudske živote, opterećuje zdravstvene sisteme, ostavlja velike ekonomske posljedice i onemogućava odvijanje normalnog života.

Prof. dr. Aida Ramić-Čatak upoznala je prisutne sa aktivnostima koje je Zavod do sada poduzeo, kao i planom za intenziviranje promocije vakcinacije protiv Covida-19 u Federaciji BiH.

Prisutnima je prezentiran i značajan broj edukativno-informativnih materijala koje je u proteklom periodu pripremio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, a uz podršku ureda UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, u okviru kampanje za promociju vakcinacije pod sloganom “Zbog onih koje voliš #vakcinedjeluju”.

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Vlade Federacije BiH zahvalili su medijima na dosadašnjoj saradnji, posebno u promociji vakcinacije te su ih pozvali da se još aktivnije uključe u promociju emitiranjem video spotova i drugog promotivnog materijala kako bi poruke dospjele do što većeg broja građana što bi u konačnici rezultiralo i većim brojem vakcinisanih osoba, saopćeno je.

Prethodni članakInformacija Centrotrans
Naredni članakIsplata invalidnina za RVI i nositelje ratnih odličja počinje danas