BIHVIJESTI

ZZOKS pokreće modul “Crvenih recepata” za RVI i RVI paraplegičare

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, uz podršku Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, najavljuje pokretanje novog modula „Crvenih recepata“, tzv. „R“ liste.

Ovaj modul predstavlja značajnu reformu u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo, usmjerenu na olakšavanje pristupa lijekovima za osjetljive kategorije stanovništva, uključujući ratne vojne invalide (RVI) i RVI paraplegičare.

Implementacijom „Crvenih recepata“, korisnicima se omogućava jednostavniji i brži pristup lijekovima na koje RVI i RVI paraplegičari imaju pravo, prema Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo. Ovaj sistem uklanja potrebu za nepotrebnim fizičkim odlascima, ovjeravanjima papira i suvišnoj dokumentaciji. Time se značajno smanjuje administrativno opterećenje i ubrzava proces dobijanja potrebne terapije.

Modul predviđa da se elektronskim putem vrši slanje podataka o propisanom lijeku od strane ovlaštenog propisivača ka apoteci, čime se zamjenjuje pisani recept koji je trenutno u upotrebi.

Važno je naglasiti da uvođenje ovog modula neće zahtijevati dodatna finansijska sredstva, čime se pokazuje odgovorno upravljanje resursima.

Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS mr.sc.oec. Muamer Kosovac, implementacija „Crvenih recepata“ predstavlja veliki korak naprijed u pružanju podrške ratnim vojnim invalidima i RVI paraplegičarima.

„Na ovaj način omogućavamo im jednostavniji i brži pristup potrebnim lijekovima, smanjujemo administrativno opterećenje i poboljšavamo kvalitetu njihove zdravstvene njege. Ovaj sistem je osmišljen da olakša svakodnevni život naših korisnika, jer sada mogu ostvariti svoja prava bez potrebe za suvišnim administrativnim procedurama i papirologijom. Želimo sve resurse usmjeriti ka našim osiguranicima, a posebno prema kategoriji koja zdravstvenu zaštitu najviše treba. Zahvaljujemo se ministru zdravstva KS Enisu Hasanoviću na podršci“, rekao je direktor Kosovac.

Kontrolu propisivanja i izdavanja lijekova sa „R“ liste vršit će Ministarstvo zdravstva KS, čime se osigurava pravilna i efikasna upotreba resursa. Realizacija recepata biće vršena u apotekama s kojima Zavod ima zaključen ugovor o izdavanju lijekova, što dodatno garantuje dostupnost i kvalitet usluge za korisnike.

Zahvaljujući ovom modulu, Kanton Sarajevo će se pridružiti modernim zdravstvenim sistemima koji koriste digitalizaciju za poboljšanje zdravstvene zaštite svojih građana, posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. U ZZO-u očekuju da će ova reforma donijeti značajne benefite korisnicima i dodatno unaprijediti zdravstveni sistem Kantona Sarajevo.

Povezane objave

Back to top button