Spasenje i mir svim ljudima, univerzalna poruka Božića, posebno je aktuelna u današnje vrijeme nesigurnosti i raznih izazova.

Čestitajući Božić i Novu godinu, jerej ilijaški Božidar Tanović poželio je da iskušenje koje je donijela epidemija COVID 19  izostane, te da Gospod Bog bude blag prema ljudima, da im olakša teškoće koje budu imali u ovozemaljskom životu.

Teška godina iza nas utjecala je na funkcionisanje svih vjerskih zajednica u Ilijašu, tako i pravoslavaca.

-Nadamo se da će u ovim danima i ove godine  dragi Bog ublažiti odnos prema nama, a to možemo samo poporavljanjem naših života, blagošću i milošću, živeći i moleći se da umilostimo za lijepo, dobro u životu.  Kako je Božić vrijeme nade i čovjekov život jeste pun nade, da nema vjere, nade i  ljubavi život bi bio isprazan. Vjera i ljubav su naši pokretači i čine  da budemo bolji, jer je čovjek biće sklono pogreškama, skretanjima i lutanjima, ali mora imati strahopoštovanje i svijest da Bog nagrađuje prema našim djelima, jer Bog nikada ne kažnjava, On je stvorio Ljubav i samo iz Ljubavi djeluje, kaže za Radio Ilijaš jerej Tanović. 

U pripremnim danima pred Božić se posti, nejedenjem hrane životinjskog porijekla, ali osim tog fizičkog aspekta posta, izuzetno je značajna i duhovna komponenta.

Cilj je posta da odstranimo loše navike, da  umnožimo ljubav i dobra i djela. To je vrijeme preispitivanja našeg odnosa prema Bogu i ljudima, nastojimo pobijediti naše težnje koje nas odvajaju jedne od drugih  i prbližavanja Bogu. I mi sami preporođeni i očišćeni rađamo se na Božić, koji simbolizira novu nadu, novi život.

Pravoslavni vjernici, kako bi zadobili život vječni, pored poštivanja deset zapovijedi, posebno moraju slijediti princip savršene ljubavi prema Bogu, te da srcem ljube bližnjeg svog kao samog sebe.

-Ovaj život je dolina plača i grijeha,  mi živimo u ovom životu da bismo dobili život vječni, zato je vaskrsenje  kruna stvaranja, a  da bi došlo do vaskrsenje moralo je doći do rođenja, zato je Božić i rođenje Bogomladenca Isusa Hrista najradosniji blagdan.

Iskušenja su način da se usavršavamo u dobrim djelima, a čovjek je sklon da i od Boga i od bližnjeg svog pomoć  traži samo kada je u nevolji.

Odsustvo ljubavi stvara prazninu u čovjeku. Čovjek slab i griješan kakav jeste kada mu je  dobro zaboravi i na Boga i na bližnjeg, a u nevolji postaje svjestan sebe i da mu samo Bog može pomoći.  Čovjek se usavršava kroz iskušenja, Gospod Bog nam daje onoliki teret koliki možemo podnijeti, nikome izvan njegovih mogućnosti. Cilj  iskušenja je da se usavršavamo u dobrim djelima, nadajući se oprostu i životu vječnom i da ćemo to postići, više zahvaljujući milosti Božijoj nego po našim zaslugama, a univerzalna i uvijek aktuelna poruka je da budemo bolji kako bi nam bilo bolje, poručuje Tanović.

Svim pravoslavnim vjernicima želimo sretan i blagoslovljen Božić, blagdan nade, radosti i zajedništva.

Share.

Comments are closed.