Nekadašnji član Predsjedništva BiH i predsjednik SDP-a profesor Nijaz Duraković rođen je 1. januara 1949. godine u Stocu.

Nijaz Duraković 1971. godine završava studij sociologije na Fakultetu političkih nauka  u Sarajevu, zatim 1975. dobija i titulu magistra, a doktorirao je 1979. godine.

Rad na istom fakultetu počeo je kao asistent 1976. godine, a 1986. godine postaje redovni profesor na predmetima “Uporedni politički sistemi” i “Međunarodni odnosi” 

1967. godine pristupio je Savezu komunista, a od 1988. do 1991. godine bio je član predsjedništva Cenralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. 
Na ratnom kongresu 1992. godine osniva novu stranku za koju je napisao program, pod nazivom Socijaldemokratska partija (SDP), čiji je bio i predsjednik.

Od 1992. do 1996. bio je član ratnog Predsjedništva Republike BiH.
1997. godine predsjedničku funkciju SDP-a preuzima Zlatko Lagumdžija, a Nijaz Duraković postaje član Glavnog odbora i Predsjedništva stranke, s 2002. godine napušta stranku. 

Priključuje se 2006. godine Socijaldemokratskoj Uniji i iste godine je nosilac liste na Parlamentarnim izborima za Patriotski blok BOSS-SDU za Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Objavio je 16 knjiga i više od 200 naučnih i istraživačkih radova.

Umro je u Sarajevu 29. januara 2012. godine.

Izvor: Historija

Share.

Comments are closed.