Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNDP-om, kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Švedska, provodi mjere povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

U toku 2021. godine, provedene su mjere energijske efikasnosti na sljedećim objektima: Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, JU Elektrotehnička škola za energetiku, JU Područna škola Dragoradi Ilijaš, OŠ „Alija Nametak“ i OŠ „Isak Samokovlija“.

U završnoj fazi su radovi na objektima osnovnih škola „Izet Šabić“ i „Zahid Baručija“, čiji je rok za završetak radova 25. oktobar ove godine, kao i na objektu Osnovne škole „Avdo Smailović“ za koji je rok za okončanje radova 25. novembar 2021. godine.

Pored navedenog u završnoj fazi su radovi na priključenju objekata “Bosanskog kulturnog centra KS”, Arhitektonskog i Građevinski fakultet na sistem daljinskog grijanja.

Mjere energijske efikasnosti uključuju zamjenu dotrajale i energijski neefikasne vanjske stolarije i kotlova, radove na kotlovnicama i grijnim tijelima, termoizolaciju fasadnih zidova i krovova.

Osnovni benefit ovog projekta je poboljšanje uslova za rad i boravak korisnika ovih javnih ustanova, uz značajno smanjenje potrošnje energije, te emisija zagađujućih materija u zrak.

Sredstva za implementaciju ovog projekta je obezbijedila Vlada Kantona Sarajevo i Švedska, a implementator projekta je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Share.

Comments are closed.