Zbog dinamike i potrebe usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila Nacrt budžeta KS za 2019. godinu, kao i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2019. godinu, te ih uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Na istoj sjednici Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za period 01.01.do 31.03. 2019. godine.

Share.

Comments are closed.