Općina Ilijaš nakon direktne prijave i potvrde učešća na osnovu direktnog poziva, te odluke Projektnog odbora MZ projekta, nastavlja sa učešćem u drugoj fazi projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” u saradnji sa UNDP BiH.

Ovaj projekat predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske,a provodi ga UNDP BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde i entitetskim savezima općina i gradova.

Pet mjesnih zajednica koje će na osnovu ovog Javnog poziva učestvovati u drugoj fazi projekta su : MZ Luka, MZ Gajevi, MZ Lješevo, MZ Ljubina i MZ Malešići.

Share.

Comments are closed.