Nakon uspješne realizacije projekata u programu Erasmus+ KA2 od strane predstavika iz nekoliko škola iz Bosne i Hercegovine i Osnovna škola „Stari Ilijaš” je kao partner uspješno počela sa realizacijom projekta pod nazivom „Humour in the classroom”.

Početkom 2018. godine predstavnici za projekte iz OŠ „Aleksa Šantić” Sarajevo uspješno su privodili kraju realizaciju svog projekta u Erasmus+ KA2 programu. S ciljem da se učešće u ovakvim projektima omasovi u saradnji sa Igorom Razbornikom, slovenskim stručnjakom sa više od 20 godina iskustva u pisanju projekata organizovali su edukaciju za nastavnike na kojoj su prisustvovali i predstavnici za projekte iz naše škole.

Poslije edukacije naš tim je odmah počeo sa pisanjem projektne aplikacije, koja nažalost nije bila prihvaćena od Turske nacionalne agencije. Uposlenice naše Škole: Salketić Alma, Dizdarević Jasmina i Gradaščević Aida su se odlučile ponovo pokušati. Uz veliku i nesebičnu pomoć gospodina Razbornik Igora, ovaj put, krajem ljeta 2020. godine dobile su najbolju moguću vijest.

Aplikacija za projekat„Humour in the classroom” je ocjenjena odličnim ocjenama kod Bugarske nacionalne agencije, tako su predstavnici iz Bugarske zajedno sa partnerima iz Turske, Slovenije, Portugala i Bosne i Hercegovine započeli realizaciju istog u septembru 2020. godine.

Projekat „Humour in the classroom” je zapravo projekat o planski organizovanoj upotrebi smiješnih sadržaja u toku nastave, s ciljem da educiranje bude zanimljivije, a motivacija i uključenost učenika na većem nivou. Planirana je realizacija 24 mjeseca, sa ukupnim budžetom od oko 174 000 Eura. U aktivnostima projekta planirana je edukacija nastavnika sa naših prostora iz Škola koje će biti naši regionalni partneri u ovom projektu. Krajni ishod ove ideje će biti Priručnik za nastavnike o upotrebi humora u razredu i Vodič sa primjerima humorističnih sadržaja prilagođenih za upotebu u školi.

Naše predstavnice za projekte već rade na pripremanju materijala za prvi susret sa predstavnicima iz drugih partnerskih država, koji će se održati u Bugarskoj, u gradu Gabrovo krajem mjeseca oktobra ove godine.

Ogromna želja za prosperitetom i ličnim usavršavanjem svakodnevno ih motiviše da rade više, marljivije i svestranije. Ovakav odnos prema radu i želja da rade i pored svakodnevnih obaveza u školi krunisan je ovako velikim uspjehom.

Ponosni smo na naše predstavnice Almu, Jasminu i Aidu i želimo da nas u Gabrovu predstave na najbolji mogući način, javljaju iz Osnovne škole “Stari Ilijaš”.

Share.

Comments are closed.