U periodu od 04.02. do 15.03. 2019. godine (izuzev sedmice održavanja EYOF-a), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo već drugu godinu realizira „Školu skijanja“ za učenike šestih razreda osnovnih škola.

Škola skijanja za 213 učenika i učenica ilijaških škola održat će se u periodu od 25. februara do 15. marta 2019. godine. Tako je planirano da iz Osnovne škole “Srednje” školu skijanja pohađa 39 učenika, iz OŠ “Hašim Spahić” 72, iz Starog Ilijaša 67 i Podlugova 44 učenika

Ova aktivnost se organizuje u okviru trećeg časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja i obaveznog nastavnog programa.

U „Školi skijanja“ učestvuje 66 osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo i oko 4000 učenika, kojima je kao i prethodne godine obezbijeđena oprema za skijanje. Ministarstvo je omogućilo prrijevoz kao i korištenje liftova i vertikalnog transporta u saradnji sa KJP „ZOI'84“.

Skijanje će zavisno od vremenskih uslova biti realizirano na dvije lokacije: Igman – Malo polje i Bjelašnica – Babin do.

Na planinama će svakodnevno boraviti oko 800 učenika, koji će sa svojim nastavnicima tjelesnog i zdravstvenog odgoja kao instruktorima skijanja učiti osnove ovog zimskog sporta. Ova aktivnost se realizuje u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, jer su kao ispomoć angažovani studenti ovog fakulteta.

Share.

Comments are closed.