U organizaciji Svjetske
organizacije za zaštitu prirode (WWF), od 7. do 11. oktobra 2019. godine u
Sarajevu je održan seminar na temu upravljanja zaštićenim područjima i
uključivanja lokalne zajednice u zaštitu prirode.
Boravak u Sarajevu bio je prilika da stručnjaci iz preko 30
WWF kancelarija posjete Zaštićeni pejzaž “Bijambare”. Pored šetnje i vožnje
turističkim vozićem kroz ovo područje, obišli su i Srednju bijambarsku pećinu
koja je na njih ostavila poseban utisak.
Inače, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna
područja je važan partner WWF-a u zaštiti prirode, a posebno u edukaciji djece.
Ova javna ustanova je dio projekta „Mreža škola zaštićenih područja“. Cilj
Mreže je osnaživanje saradnje između lokalnih škola i zaštićenih područja,
tačnije uključivanje nastavnika u kreiranje i promovisanje obrazovnih programa
zaštićenih područja, što će vremenom doprinijeti boljem razumijevanju važnosti
zaštite prirode kod mladih i njihovo aktivno učešće u toj sferi.

Share.

Comments are closed.