Današnji dan se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti kako bi se u javnosti bolje razumjele potrebe oboljele djece i njihovih obitelji, olakšalo dugotrajno i strasno liječenje i što više djece izliječilo bez posljedica i komplikacija. Međunarodni simbol borbe protiv raka među djecom je zlatna mašnica. Njome se želi ukazati koliko je dječji život dragocjen te nas podsjetiti na male heroje koji se svakodnevno bore protiv ovih bolesti.  Nošenjem ovog simbola svako od nas može se uključiti u obilježavanje ovoga dana.     

Rak je drugi najčešći uzrok smrtnosti djece u dobi od jedne do 14 godina. Pretpostavlja se da više od 70% djece može ozdraviti u slučaju pravovremenog i adekvatnog liječenja. Međutim, svega 20% djece ima pristup modernom liječenju. Djeca koja žive u nerazvijenim zemljama čine 80% od ukupnog broja djece na svijetu. Neka od njih su oboljela od malignih bolesti i nemaju pristup modernom liječenju. Upravo zbog toga u maju  1994. u Španiji je osnovana Međunarodna konfederacija organizacija roditelja djece oboljele od raka (ICCCPO), koja okuplja udruženja roditelja  djece oboljelih od raka iz oko 60 zemalja, a porodice mogu dobiti informacije o adekvatnom liječenju njihova djeteta.

Liječenje djece oboljele od malignih bolesti mora uključivati kompletan interdisciplinarni tim stručnjaka. Liječenje se sastoji od primjenjivanja operacije, hemoterapije ili radioterapije, ali i psihosocijalne podrške djeci i kompletnoj obitelji. Saradnja medicinskog tima u bolnici i roditelja oboljele djece smatra se važnom komponentom koja doprinosi uspješnom liječenju.

Share.

Comments are closed.