Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je  donio Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH. 

Odlukom su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 1.065.400 KM, a Program će se realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Cilj Programa je zapošljavanje asistenata/viših asistenata/stručnih saradnika/naučnih istraživača u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim visokoškolskim ustanovama. 

Zavod će s kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje i univerzitetima/
sveučilištima potpisati Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa, kojim će se odrediti međusobna prava i obaveze.

Integralan tekst Programa dostupan je putem linka ispod: 
Program sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u FBiH  (PDF)  

Share.

Comments are closed.