Centar za fizikalnu terapiju i rahabilitaciju u Domu zdravlja Ilijaš počinje sa radom za 15 dana

Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš razmatrana je  Informacija iz oblasti zdravstva na području općine Ilijaš. Rad OJ “Dom zdravlja Ilijaš” u 2016.godini je pozitivno ocijenjen, ali su vijećnici Općinskog vijeća iskazali nezadovoljstvo zbog kašnjenja otvaranja Centra za fizikalnu rehabilitaciju koji je u potpunosti opremljen i za čije otvaranje postoje svi potrebni prostorni uslovi. Na bazi zaključka Općinskog vijeća, Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanja Zagorac – Jozić održali su sastanak sa generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr.med.sci.prim.dr. Fuadom Husićem, direktoricom OJ Dom zdravlja Ilijaš prim.dr. Amrom Matoruga i članovima proširenog Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš, na temu funkcionisanja Organizacione jedinice Doma zdravlja Ilijaš.

„Kako su kazali direktori,  mi imamo prostore i opremu koji su jedni od  najboljih u Kantonu Sarajevo. Stvoreni su uslovi da isti počne sa radom. Govorili smo i o načinu kadrovske popune. Generalni direktor je zadužen za tu vrstu aktivnosti i prema njegovim riječima za 15 dana se otvara Centar. Aktualizirana je i problematika rada ambulante u Mrakovu i specijalističkih službi u općini Ilijaš. Mi ćemo u narednoj sedmici raspisati tender za energetsku efikasnost za objekat B gdje će se uložiti cca 200.000,00 KM u opremanje. Očekujemo da krajem maja potpišemo Ugovor za nabavku novog ultrazvučnog aparata za Zavod žena i materinstva. Vrijednost aparata je oko 60.000,00 KM gdje ćemo značajno poboljšati i ovaj vid usluge“, istakao je načelnik Fazlić.

Da Općina Ilijaš ulaže značajna sredstva u oblast zdravstva govori i činjenica da se narednih dana očekuje raspisivanje tendera za energetsko utopljavanje objekta “B” OJ Doma zdravlja Ilijaš za što je planirano 150.000,00 KM, od čega će Ministarstvo zdravstva izdvojiti 121.000,00 KM, a Općina Ilijaš 29.000,00 KM. Iz Budžeta Općine Ilijaš izdvojeno je 60.000,00 KM za nabavku digitalnog ultrazvučnog aparata za ambulantu ginekologije Ilijaš, instaliranje, puštanje u rad i obuku osoblja koje će raditi sa aparatom. Savremeni aparat, pored toga što ima savremene mogućnosti praćenja prenatalnog razvoja ploda, ranog otkrivanja benignih i malignih promjena,  imat će mogućnost i UZV pregleda dojke.

Generalni direktor JU Dom zdravlja KS Fuad Husić ističe da je sastanak imao višestruku korist.

„Usaglasili smo se u vezi nekoliko tačaka. Jedna od njih je otvaranje Centra za fizikalnu terapiju gdje bi za petnaest dana trebao da počne sa radom prvi tim u punom sastavu sa doktorom specijalistom i četiri fizioterapeuta. Razgovarali smo i o drugim planiranim tokovima razvoja kada je zdravstvo u pitanju na lokalnom nivou. Što se tiče zapošljavanja, u narednom periodu dat ćemo prednost stanovništvu sa ovog područja onoliko koliko budemo u mogućnosti u skladu sa Budžetom. Nastavljamo obostranu saradnju i razmjenu informacija u smislu koristi za građane općine Ilijaš. Planirali smo razvoj zdravstva po pitanju dogradnje,  odnosno utopljavanja centralnog objekta i razmjenili neke informacije o potrebama lokalnog stanovništva po mjesnim zajednicama. “, kazao je direktor Husić.

Prim. dr. Amra Matoruga, direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš,  naglasila je da je stavljanjem u funkciju Centra za fizikalnu rahabilitaciju na području općine Ilijaš zaokružena  primarna zdravstvena zaštita.

„Pod primarnom zdravstvenom zaštitom se  podrazumijeva porodična medicina, predškolski i školski dispanzer, Centar za mentalno zdravlje, laboratorija, stomatologija i sada Centar za fizikalnu medicinu. Ostalo je da Ministarstvo zdravstva izda dozvolu za rad i time su stvorene svi uslovi za otvaranje i rad Centra za fizikalnu medicinu“, istakla je direktorica Matoruga.

Predsjedavajući OV Ilijaš Mahir Dević kazao je da je na posljednoj sjednici Općinskog vijeća razmatrana Informacija iz oblasti zdravstva i konstatovano da je učinjen  značajan napredak u  ovoj oblasti kada je u pitanju i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Hitna pomoć. 

„ Mi smo zaista u jednoj teškoj borbi posljednih godina kada je infrastruktura u pitanju, mnogo uradili. Prvenstveno izgradnje ambulante u Mrakovu, rekonstrukcije ambulante u Podlugovima, centralni objekat u Ilijaš pa do tehničke opreme. Međetim,  ono što nam se pojavljuje jste da imamo mnogo kadrova iz Ilijaša koji su završili  studije iz oblasti medicine a da ta djeca ne mogu naći zaposlenje. Pokušali smo da sugerišemo i ministrici  zdravstva i generalnom direktoru Doma zdravlja KS, da se zaista povede računa o toj generaciji koja treba da radi u svom gradu. Posljedica te nakaradne politike nije u posljednjih dvije ili pet godina, nego duži period kada je bio menadžment koji je zapošljavao iz drugih općina u KS pa vršili preraspodjelu u Ilijaš. Mi nemamo nadležnost u organizaciji zdravstva u našoj općini, javljaju nam se ovi problemi. Pokušavamo na ovaj način sugerirati na trenutne probleme. Zaista se nadam da će menadžment Doma zdravlja povesti računa o našim sugestijama“, istakao je predsjedavajući OV Ilijaš.

Na sastanku je zaključeno da se prilikom zapošljavanja u OJ Dom zdravlja Ilijaš vodi računa o upošljavanju mladih, kvalifikovanih i obrazovanih medicinskih kadrova s područja općine Ilijaš, a koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

 

 

 

Prethodni članakOdržan 21. Memorijalni turnir “Azmir Halilović Mire “.
Naredni članakZavršena rekonstrukcija mekteba na Vlaškovu