ILIJAŠVIJESTI

Čišćenje i uklanjanje snijega zakonska obaveza

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo napominje sve pravne i fizičke osobe da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći KS-a, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega.

Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili druga pravna osoba kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje. Sa krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade.

Čišćenje, kao i uklanjanje snijega i ledenica vrše upravitelji, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici, saopćeno je iz KUIP-a KS.

Pored toga, snijeg se treba ukloniti i sa tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih, kombi i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga, te benzinskih stanica. Uklanjanje snijega i posipanje tih površina vrše preduzeća i druge pravne osobe koji te površine koriste, odnosno kojima upravljaju. Takođe, uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika vrši KJKP Vodovod i kanalizacija.

Svako kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo na terenu evidentiraju komunalni redari kantonalnih javnih preduzeća, koji sačinjavaju zapisnike i službene zabilješke te ih uz fotodokumentaciju dostavljaju kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležni postupak.

Shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima, komunalni inspektori pokreću postupak, koji u slučaju utvrđenog prekršaja podrazumijeva izdavanje prekršajnog naloga. Za ovu vrstu prekršaja određene su novčane kazne koje za fizičku osobu iznose od 100 do 1.500 KM, za obrtnike od 500 do 2.500 KM, za pravnu osobu od 1.000 do 6.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 500 do 2.000 KM.

Iz KUIP-a KS napominju građane da uočene nepravilnosti, koje se odnose na nepoštivanje te zakonske obaveze, mogu prijaviti na Eko-telefon 66 00 00.

Povezane objave

Back to top button