Ako želiš jednom djetetu…
– biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu;
– pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i poticati socijalizaciju unatoč teškoćama u razvoju sa kojima se dijete suočava;
– omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena;
– omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu.

Ako si …
– između 20 do 30 godina starosti;
– spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada
– imaš veliku ljubav prema djeci s teškoćama ili si pak student/ica ili svršenik/ca fakulteta društvenog smjera (pedagoškog i/ili psihološkog, edukativno-rehabilitacijskog i sl.) i/ili imaš prethodnog iskustva u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju;
– iz Sarajeva, Visokog, Ilijaša, Breze, Kaknja ili Kiseljaka.
… Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta “Stariji brat, starija sestra”…

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata:
– edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“;
– sedmično druženje sa djetetom u okviru osam mjeseci;
– savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom;
– podršku stručnog saradnika iz Fondacije Muharem Berbić;
– druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima.

Kako se prijaviti???
Popunite prijavni obrazac i pošaljite na e-mail adresu info@fmb.foundation

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 033 221 459 ili e-mail info@fmb.foundation

Share.

Comments are closed.