JKP „Vodostan“ Ilijaš posljednjih godina bilježi značajan rast i razvoj u svim segmetnima poslovanja. Na posljednoj sjednici OV Ilijaš Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za 2019. godinu usvojen je jednoglasno. Ovo preduzeće  prethodnu godinu završilo je sa bruto dobiti od 311.853 KM što je za 6, 9 posto više u odnosu na 2018. godinu.

Plan rada za tekuću godinu bio je itekako optimističan, ali proglašenje pandemije koronavirusa preusmjerilo je mnogobrojne planirane aktivnosti na rješavanje aktulene situacije. Ipak snabdijevanje građana zdravstveno ispravnom vodom prioritet je preduzeća u ovom periodu.

O važnim realizovanim projektima u prošloj godini, o situaciji u preduzeću KJP „Vodostan“ izazvanom pandemijom koronavirusa, o radu tržnice, razgovarali smo sa direktoricom Belmom Zukić.

O  REALIZOVANIM  PROJEKTIMA…

 JKP „Vodostan“ Ilijaš  je imao uspješnu poslovnu 2019. godinu koja je završila sa dobiti u poslovanju. Zabilježeno je smanjenje troškova i povećanje prihoda što je trend  koji ovo preduzeće bilježi posljednjih godina .

„U prošloj godini realizovan je veliki broj kapitalnih projekata, koji imaju za cilj unaprijeđenje vodovodnog sistema u cjelini. U vodovodnu mrežu i u ostale projekte vodovodne infrastrukture uloženo je oko 1.600.000,00 KM. Većinom su to sredstva koja su finansirana iz Budžeta KS i Budžeta Općine Ilijaš. I Vodostan je investirao značajana sredstava koja iznose oko 400.000,00 KM. Ono što bih posebno istakla jeste to da je prošle godine u vodovodnu i kanalizacinu mrežu uloženo oko 600.000,00 KM. Izgrađeno je i rekonstruisano  oko 5,5 kilometara vodovodne mreže i 3,3 kilometra kanalizacione mreže. Većinu sredstava za ove namjene dobili smo iz namjenskih sredstava vodnih naknada iz Budžeta KS, a dio sredstava je obezbijeđeno iz Budžeta Općine Ilijaš. Projekat rekonstrukcije vanjskog taložnika na Karašnici vrijednosti je  oko 120.000,00 KM i tim projektom smo zaokružili i rekonstruisali sve objekte koji učestvuju fazi obrade vode na Karašnici. Ulagali smo i u opremu te rekonstruisali rezervoar pitke vode . Započet je projekat energetske učinkovitosti na filter stanici. U prošloj godini završen je krov i stolarija a trenuto se radi fasada  obzirom da je zima i niska temperatura  prekinula radove . Vrijednost ovog projketa je oko 170.000,00 KM i finansiran je sredstvima preduzeća.

Ono što je značajno za prošlu godinu jeste i izgradnja filter postrojenja u Sokolini. Radi se o modernom filter postrojenju sa daljinskim upravljanjem sa Karašnice, dvostepena filtracija 15 l/s . Ovaj projekta je vrlo značajan sa razvojnog aspekata  za općinu Ilijaš a vrijednost istog je 493.090 KM. 

Na vodozahvatu smo izvršili uređenje korita rijeke Misoče. To uređenje se odnosila na adaptaciju drenažnog sistema, na kaskade i gabinjone. Cilj je usporiti tok vode i postići aeraciju čime se postiže bolji kvalitet vode . Dobili smo dvostruku korist, veću količinu vodu a i sam predtretman prije ulaska vode na preradu. Također, ogradili smo prostor vodozahvata, sanirali kapiju i ono što se trenutno radi jeste instalacija videonadzora koji će biti povezan sa Karašnicom. Tako ćemo dobiti potpunu kontrolu izvorišta. Prethodno je položen električni vod u dužini od 1800 metara u vrijednosti od 40.000,00 KM.

I ove godine smo planirali pojačane aktivnosti na zaštiti rijeke Misoče. To je jedini vodni resurs koji mi imamo, bez alternative. Rijeka Misoča dolazi sa teritorije općine Vareš, prolazi kroz teritorij općina  Brezu i na kraju je mi koristimo, na ušću. Imamo posebnu obavezu i odgovornost na zaštiti rijeke Misoče. Kontinuirano državamo međuopćinske sastanke ali smo uključili i inspekcijske organe da nam pomognu u rješavanju ovih problema“, kazala je direktorica Zukić.

 POSLOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Posljedice izazvane pandemijom koronavirusa evidentne su u svim segmentima društva  pa tako i u ovom preduzeće. Nakon proglašenja pandemije koronavirusa, direktorica Zukić je izvršila unutrašnju reorganizaciju s ciljem održavanja normalne funkcije preduzeća, a s druge strane da zaštiti uposlenike.

„Kada kažem da je nama prioritet održavanje funkcije preduzeća odnosno njeno uredno snadbijevanje i isporuka zdravstveno-ispravne vode onda naš posao i naša obaveza ima još više značaja u vrijeme pandemije. Preporuka zdravstvenih stručnjaka, pored socijalne distance, jeste stalno  pranje ruku, održavanje higijene, kako lične tako i prostorija u kojim boravimo i radimo. Bilo bi nezamislivo da imamo problema sa vodom u ovom vremenu.

Općinski štab civilne zaštite je angažovao Vodostan za pranje i dezinfekciju ulica za vrijeme pandemije koronavirusa. To je zajednička aktivnost sa preduzećem „RAD“ i po planu vršimo sve aktivnosti.

Posljedice pandemije sigurno će zaustaviti naš uspješan rast i razvoj koji imamo u proteklom periodu. Već bilježimo pad prihoda u martu iako je pandemija nastupila u pola mjeseca.Za mart imamo pad naplate čak za 16% u odnosu na mjesec mart prošle godine. Naša projekcija je da će taj procenat nenaplaćenih potraživanja sigurno rasti posebno kada su u pitanju pravni subjekti. Njima je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti i izgubili smo veliki broj kupaca. Teško je tačno predviđati u ovom momentu ali zaista se već osjeti pad prihoda i svih poslovnih aktivnosti.

Nastojat ćemo da završimo projkete koje smo započeli i one koji su važni za održavanje funkcije preduzeća, da sačuvamo likvidnost i  zaštitimo naše zaposlenike.

RAD GRADSKE TRŽNICE

Opštinski štab civilne zaštite 17.03.2020 godine donio je Odluku o zabrani rada tržnice subotom. Ova mjera je ponovo razmatrana na 5. sjednici Štaba civilne zaštite Općine Ilijaš  koja je održana 29.04.2020. i utvrđeno je da se ukine ta zabrana.

„Pijaca sa radom počinje 02.05.2020. godine u subotu. Dozvoljena je prodaja prehrambenih proizvoda uz obavezno osiguranje protoka kupaca na pijaci, socijalnu distancu i nošenja maske i primjenu epidemioloških mjera.  Prodaja odjeće, obuće i drugih roba je zabranjena naredbom Federalnog civilnog štaba i ta odluka nije mogla biti predmet razmatranja nižih nivoa, konkretno Općinskog štaba“, istakla je direktorica Zukić.

Share.

Comments are closed.