Javna ustanova “Djeca Sarajevo” je raspisala javni poziv za redovan prijem djece u cjeloviti razvojni program u školskoj 2021./2022. godini. Upis mališana u gradske vrtiće obavlja se od prvog do 15. juna tekuće godine.

U okviru Javne ustanove “Djeca Sarajeva” trenutno je u funkciji 34 vrtića raspoređenih u četiri organizacione jedinice. Prijem djece radi realizacije Cjelovitog razvojnog programa vršit će se za vrtiće Javne ustanove “Djeca Sarajeva” prema organizacionim jedninicama “Stari grad”, “Centar”, “Novo Sarajevo”, “Novi Grad”.

“Rad vrtića u sklopu ustanove “Djeca Sarajeva” realizira se u prvoj smjeni u terminu od 6:30 do 17 sati, a korisnik usluga može zaključiti ugovor za cjelodnevni i poludnevni boravak, kao i za dodatne usluge (specijalizirani programi: jezici, ples itd.)”, navedeno je.

Roditelj/Staratelj prijavu djece u vrtić može izvršiti u sjedištima organizacionih jedinica “Djeca Sarajeva” svakim radnim danom u periodu od 9 do 17 sati.

“Lista prijedloga za prijem, koju sačinjava Komisija za prijem, bit će istaknuta na oglasnim pločama sjedišta organizacionih jedinica 5. jula 2021. godine. Pravo na žalbu na utvrđeni prijedlog ima svaki roditelj u roku od osam dana od dana objavljivanja liste”, navedeno je.

Prijava pohađanje Cjelovitog razvojnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja može se preuzeti na lokacijama predviđenim za prijavlivanje djece ili na web stranici JU “Djeca Sarajeva”.

Share.

Comments are closed.