SVIJET

Međunarodni dan migranata

Više od dvije decenije u cijelom svijetu 18. decembar obilježava se kao Međunarodni dan migranata, dan koji Ujedinjene nacije i sve države članice obilježavaju apelujući na poštovanje Međunarodne konvencije za zaštitu prava radnika migranata i članova njihovih porodica, kao i na poštovanje svih drugih međunarodnih dokumenata kojima se štite prava ove kategorije ljudi.

Međunarodni dan migranata Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2000. godine, na desetu godišnjicu usvajanja Međunarodne konvencije za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.

Migranti se širom  svijeta susreću sa stigmatizacijom, diskriminacijom, govorom mržnje i problemima u integraciji.

Migranti sele iz svojih zemalja iz različitih razloga – neki pokušavaju doći u Evropu tražeći bolje obrazovanje ili poslove, neki bježe od prijetnji, nasilja i rata, no ni jedni ni drugi faktično nemaju drugog načina za prelazak granice osim na iregularan način. Iregularne migracije su veliki izazov današnjeg vremena, pri čemu su u posebno zahtjevnoj poziciji zemlje na vanjskoj granici EU i evidentna potreba za razvijanjem bolje evropske politike.

Oko dvije hiljade 600 migranata trenutno boravi u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini. Riječ je o registrovanim migrantima, a prema podacima Međunarodne agencije za migracije u Bosni i Hercegovini u septembru 2022. godine identificirana su 652 migranta izvan privremenih prihvatnih centara. Od ukupnog broja registrovanih migranata, mali procenat je onih koji izražavaju namjeru da ostanu u Bosni i Hercegovini.

Povezane objave

Back to top button