MAGAZIN

Nasilje među djecom sve češći problem

Nova školska godina predstavlja i novo poglavlje u životu svakog djeteta, naročito djeci koja kreću u prvi razred osnovne škole. Djetetu je prije svega, potrebno pružiti podršku i ohrabiti ga u svakodnevnim aktivnostima. Nasilje kao jedan od najvećih problema u našem društvu ima izuzetno ozbiljne posljedice, te se kao takvo, sve češće dešava.

U razgovoru sa psihologinjom Mirelom Fazlić, koja se ovim poslom bavi već nekoliko godina, istakla je da razgovor sa djetetom može pomoći da bi razumjeli dijete ukoliko se ponaša nasilno ili je žrtva nasilja.

– Ako se dijete nađe kao žrtva nasilja, roditelji trebaju pružiti emocionalnu podršku, saslušati dijete, pokazati razumijevanje i podršku za njegove osjećaje. Ukoliko je dijete prouzrokovalo nasilje svom vršnjaku,važno je poduzeti korake kako bi se riješila situacija i spriječilo daljnje nasilno ponašanje. Roditelji trebaju jasno izraziti neprihvatljivost nasilja i objasniti da može imati ozbiljne posljedice i za druge i za njih, potrebno je potaknuti dijete da ispravi štetu ako je moguće – rekla je Fazlić.

Odgoj

Pored stalnog razgovora kojeg roditelji trebaju pružati, vrlo važnu ulogu ima i odgoj. Kako ističe, psihologinja Mirela Fazlić, kvalitetan odgoj koji uključuje učenje empatije, rješavanje konflikata i komunikacijske vještine može značajno smanjiti rizik od nasilnog ponašanja kod djece.

– Roditelji, skrbnici i učitelji imaju odgovornost učiti djecu kako se nositi sa svojim osjećajima i konfliktima na zdrav i konstruktivan način. Škole mogu imati značajan utjecaj na prevenciju nasilja između vršnjaka. To uključuje provođenje programa za razvoj socijalnih vještina, obrazovanje o nasilju i njegovim posljedicama te uspostavu sustava za prijavu i rješavanje incidenata nasilja – kazala Fazlić.

Pomoć psihologa

Traženje pomoći psihologa ovisi o specifičnim potrebama djeteta. Nema čvrstog pravila u tome u kojim godinama je najbolje da dijete potraži pomoć psihologa jer to ovisi o individualnim potrebama djeteta. No,postoje neki znakovi i situacije koje mogu ukazivati na potrebe pomoći kao što su: izraženi emocionali problemi, promjena u ponašanju, problemi u međuljudskim odnosima, traumatski događaj, poteškoće u školi, nesanica, povlačenje iz društvenih aktivnosti i slično, dodala je Fazlić.

Piše: Nerma Fazlić

Povezane objave

Back to top button