ILIJAŠVIJESTI

Obavijest: Besplatna pravna pomoć

Obavještavamo građane i građanke općine Ilijaš da će od mjeseca jula imaju mogućnost ostvariti besplatnu pravnu pomoć. Ovu vrstu usluge građani mogu dobiti svake prve srijede u mjesecu od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama zgrade B Općine Ilijaš (II sprat).

Prvi uredovni dan je srijeda 03.07.2024. godine.

Građanke i građani općine Ilijaš, koji u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći ostvaruju ovo pravo, moći će se obratiti pravnim zastupnicima Zavoda sa zahtjevom za pružanje pravne pomoći.

Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog lica na pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć obuhvata i pravo na oslobađanje od taksi, koje se ostvaruje u skladu sa propisima o taksama. Lice koje ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadležnim organom u mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta, uživa to pravo na teritoriji BiH.

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:
a) opće informacije o pravima i obavezama,
b) pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
c) pravne savjete,
d) pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta pismena,
e) zastupanje pred organima uprave i drugim organima i institucijama,
f) zastupanje na sudu,
g) sačinjavanje apelacija,
h) pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) i
i) sačinjavanje podnesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava.

Besplatna pravna pomoć ne pruža se u sljedećim postupcima:
a) postupak pred privrednim odjeljenjima nadležnih sudova,
b) postupak upisa u registar privrednih subjekata,
c) postupak registracije obrtničke djelatnosti,
d) postupak registracije udruženja ili fondacija,
e) postupak pred nadležnim poreznim organima,
f) sastavljanje privatnih isprava i ugovora.

Detaljne informacije možete dobiti putem web stranice https://zbpp.ks.gov.ba/

Povezane objave

Back to top button