Obavještenje o organizaciji nastave u Osnovnoj školi „Stari Ilijaš” od 14.9. do 9.10.2020. godine

Iz Osnovne škole “Stari Ilijaš” dobili smo obavještenje   o organizaciji nastave  za period od 14.9. do 9.10.2020. godine, koje prenosimo u cjelosti:

RAZREDNA NASTAVA

Obavještavamo roditelje i učenike naše škole, da model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave (I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom broj: 11-34-31987-3/20 od 26.8.2020. godine, ostaje na snazi do 09.10.2020. godine, dakle učenici nastavljaju pohađati nastavu po kombinovanom modelu, ali sa izmijenjenim smjenama i to:

PRVA SMJENA: I-1, I-2, III-1 i III-2 razred

MEĐUSMJENA: V-1, V-2

DRUGA SMJENA: II-1 ,II-2, IV-1, IV-2

NAPOMENA: PRVA I DRUGA SMJENA SE SEDMIČNO MIJENJAJU!

Početak nastave u prvoj (I) smjeni:   

I čas      08:00 – 08:30 h

II čas     08:35 – 09:05 h

III čas    09:10 – 09:40 h

IV čas    09:45 – 10:15 h

Početak nastave u međusmjeni:           

I čas      10:45 – 11:15 h

II čas     11:20 – 11:50 h

III čas    11:55 – 12:25 h

IV čas    12:30 – 13:00 h

V čas     13:05 – 13:35 h

Početak nastave u drugoj (II) smjeni:   

I čas    13:30 – 14:00 h

II čas  14:05 – 14: 35 h

III čas 14:40 – 15:10 h

IV čas 15:15 – 15:45 h

Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo „online“ model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 11.09.2020. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu.

Raspored učionica po razredima:

PRIZEMLJE

UČIONICAI SMJENAMEĐUSMJENAII SMJENA
1.učionicaI-1II-1
2.učionicaIII-1IV-1
3.učionicaIII-2IV-2
4.učionicaV-1
5.učionicaI-2II-2

I SPRAT

UČIONICAI SMJENAMEĐUSMJENAII SMJENA
6.učionicaV-2

PREDMETNA NASTAVA

Od 14. septembra, U PONEDJELJKAK u redovan nastavni proces u školama uvodi se i predmetna nastava od V, odnosno VI do IX razreda po kombinovanom modelu (podsjećamo Vas: kombinovani model nastave realizira se po grupama sa maksimalno 15 učenika, s minimalnim razmakom između učenika od 1,5 metar).

Organizacione i izvedbene pripreme podrazumijevaju sljedeće:

-Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje se rotiraju na sedmičnom nivou (jednu sedmicu grupa učenika prati redovnu nastavu, a drugu sedmicu prate „online“nastavu)

Online“ nastava će se realizirati u skladu sa Metodologijom realizacije „online“ nastave u Kantonu Sarajevo, Smjernicama za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom „online“ nastave i Smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja za osnovne škole.

-Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do petka 11. septembra 2020. godine

– Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima.

Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 11. septembra 2020. godine.

-Učenici od V-3 do IX razreda su prva smjena, čas traje 30 minuta, po redovnom rasporedu časova, mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira.

Početak časa u prvoj (I) smjeni:   

I čas      08:00 – 08:30 h

II čas     08:35 – 09:05 h

III čas    09:10 – 09:40 h

    IV čas    09:45 – 10:15 h

    V čas     10:20 – 10:50 h 

    VI čas   10:55 – 11:25h

Ne odvija se kabinetska nastava, dakle jedna učionica – jedno odjeljenje;

Raspored učionica po razredima:   

I SPRATII SPRAT
UČIONICARAZREDUČIONICARAZRED
1.učionicaVII-3DRUŠTVENE PROSTORIJEIX-1
2.učionicaVI-1HISTORIJAVIII-1
3.učionicaVI-2BOSANSKIVII-2
4.učionicaVI-3MATEMATIKAVIII-3
5.učionicaVIII-2STRANI JEZICIIX-2
KABINET FIZIKEVII-1
KABINET MUZIČKA/LIKOVNA KULTURAV-3

Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Turski jezik- izborni, drugi strani jezik, gdje će učenici pohađati nastavu iz ovog predemeta u drugim raspoloživim učionicama i to:

SRIJEDA:

4. ČAS, IX razred –UČIONICA V-2

5. ČAS, VIII razred-KABINET INFORMATIKE

6. ČAS, VII razred- KABINET INFORMATIKE

ČETVRTAK:

2. ČAS, VI (grupa učenika)-KABINET TEHNIČKE KULTURE

3.ČAS, VII (grupa učenika)-KABINET TEHNIČKE KULTURE

4.ČAS, VIII (grupa učenika)-KABINET TEHNIČKE KULTURE

5.ČAS, IX RAZRED-KABINET MATEMATIKE (II SPRAT)

NAPOMENA: Učenici koji uče Njemački jezik, NE MIJENJAJU KABINET!

SVAKA UČIONICA JE NAZNAČENA NA VRATIMA!

-Školske biblioteke stoje na raspolaganju svim učenicima škole

– Ukoliko postoji potreba za stručnom podrškom psihologa, pedagoga ili socijalnog radnika za učenika, moguće je organizovati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljem, poštujući sve epidemiološke mjere zaštite učenika, roditelja i radnika. U slučajevima kada situacija nije alarmantna sa aspekta dobrobiti učenika podrška se pruža online putem video poziva.

Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, stoji u obavještenju koje potpisuje v.d. direktora škole Adem Alić.

Prethodni članakAmer Bukvić najuspješniji direktor, BBI banka društveno najodgovornija banka u Bosni i Hercegovini u 2020. godini
Naredni članakOpćina Ilijaš obezbjedila novčana sredstva za nove projekte u OŠ“Podlugovi“ i područnoj školi Ljubnići