Iz Službe za opću upravu, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu obavještavaju sve korisnike dječijjeg dodatka , porodiljskih naknada i ostalih naknada da će se  naknade za mjesec  septembar isplaćivati preko žiro računa umjesto dosadašnjih uplata putem pošte.

Molimo korisnike da najkasnije do 25.09.2019. godine dostave kopiju žiro računa u prostorije Službe za opću upravu, boračko invalidsku zaštitu i socijalnu zaštitu u ul. Ivana franje Jukića br.2/II, soba br.20.

Share.

Comments are closed.