Općinski načelnik Akif Fazlić i predstavnici nadležne službe jučer su održali sastanak sa direktorom Zavoda za planiranje razvoja KS Farukom Muharemovićem i njegovim saradnicima, koji je za cilj imao upoznavanje sa novim rukovodstvom Zavoda te aktivnostima na zajedničkim projektima.

Općinski načelnik Akif Fazlić naglasio je važnost završetka i usvajanja Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš za koji su od strane Općine proslijeđene primjedbe i mišljenje na osnovnu koncepcije plana, a poslije održane prezentacije u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Kako je istakao načelnik Fazlić, nepohodno je zadržavanje granica urbanog područja Ilijaša definisanih Prostornim planom Kantona Sarajevo, a koje su Prostornom osnovom Urbanističkog plana smanjene.

Također se osvrnuo na postojeći Prostorni plan Kantona Sarajevo za urbano područje Ilijaša sa posebnim osvrtom na Crnoriječku i Nišičku visoravan te potrebu lokalne zajednice za proširenjem zona za izgradnju stambenih, apartmanskih, vikend objekata, kao i poslovnih objekata za potrebe lokalnog stanovništva, ali i potrebe novoplaniranog stanovništva te zadržavanjem određenih zona za poljoprivredu i šumsko zemljište.

Na sastanku je istaknuto da sve navedeno treba sistemski rješavati kroz zakonom propisanu proceduru, tekstualni dio Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo, kojom je omogućeno, uz saglasnosti nadležnih Ministarstava, utvrđivanje novog građevinskog zemljišta i izradu planskog dokumenta definisan Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Plana parcelacije.

Zaključeno je da su za općinu jako važne brže reakcije viših nivoa vlasti, kao i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, obzirom da se rokovi za izradu provedbene dokumentacije, Regulacione i Planovi parcelacije, do sada nisu poštovali, što dovodi do odustajanja investitora i ulaganja na područje općine Ilijaš.

Općina je za najuži urbani dio izradila Regulacione planove, ali zavisno od potreba investitora i lokalne zajednice isti se, shodno Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i mijenjaju. Regulacioni planovi se donose za duži vremenski period, životne potrebe investitora i potrebe lokalne zajednice su različite u smislu vremena u kojem se investicija treba da desi.

Direktor Zavoda za izgradnju KS, istakao je, da je obzirom na iskustvo i poznavanje materije sagledao stanje planske dokumentacije koja je trenutno u radu i koja se odnosi na devet planova te se osvrnuo na broj zahtjeva općine Ilijaš za izdavanje stručnih mišljenja, odnosno zahtjeva izvan obuhvata provedbenih planova,a za koje nije potrebno pribavljati stručno mišljenje. Shodno tome, sugerirano je da se ubuduće sagleda prostor za koji se radi planski dokument i ukoliko postoji mogućnost da se isti rade za šira područja, kako bi se omogućilo potencijalnim investitorima zemljište na kojem je moguće pokrenuti aktivnosti na izgradnji planiranih sadržaja.

Također je istakao da općina Ilijaš ima potencijala za razvoj u više pravaca, kako za poslovne i proizvodne sadržaje, tako i za stanogradnju, turizam, rekreaciju te da bi se ideje i vizija općine trebali definisati planovima i projektima planirati kroz Strategiju razvoja općine Ilijaš.

U daljem toku sastanka razgovaralo se o konkretnim projektima te od strane direktora Zavoda data podrška u realizaciji istih.

izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.