Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je u utorak 28. septembra 2021. godine sa početkom u 10:00h u sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš, a predsjedavala je Alma Omerović.

Vijećnička pitanja i inicijative  i ovaj su put protekle u znaku interesovanja za nove infrastrukturne projekte, probleme  i pitanja od značaja za građane.

Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period 2021-2031. godine usvojen je većinom glasova nakon obrazloženja prof.dr. Osmana Lindova, te pitanja vijećnika i konačnog zaključka načelnika Fazlića o potrebi i važnosti Nacrta.

Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnìh cesta na području općine Ilijaš za period 2021.-2031. godine stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 20 dana, počevši od 29.09.2021.-19.10.2021. godine, kako slijedi: objavom putem web stranice Općine Ilijaš (www.ilijas.ba), javnim uvidom u sali Općine Ilijaš (ul. 126. Ilijaška brigada br. 6, III sprat) svakim radnim danom u vremenu od 09:00 – 14:00;, te  organiziranjem javne prezentacije u sali Općinskog vijeća na dan 15.10.2021. godine sa početkom u 10:00 sati. U javnoj raspravi mogu učestvovati: građani Općine Ilijaš kao pojedinci, politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja gradana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici  i druga zainteresirana fizička i pravna lica. Zainteresirani subjekti mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Ilijaš za period 2021.-2031. godine u Službu za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje ili putem  e-maila: aziz.fazIic@ilijas.ba  i iasmin.mesetovic@ilijas.ba.

Davanje saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma bila je sljedeća tačka koju su vijećnici, nakon duge diskusije, replika i ispravki krivih navoda, na koncu podržali.  Plan podrazumijeva:  sanaciju  i rekonstrukciju puta na dionici OŠ Srednje-Lepa Luka i platoa u naselju Srednje, zatim na projekat putne komunikacije za Korita III faza, te put Spahin Han -Vladajevići IV faza.

 

Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš , kojom se Meho Gljiva imenuje za člana OIK Ilijaš je usvojen. Mandat traje sedam godina od dana dobivanja saglasnosti Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Usvojene su izmjene i dopune pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata, kao i učenika i studenata u stanju socijalne potrebe uz amandmane koje su predložili vijećnici a Predlagač prihvatio, a čime se dodatno uređuje i unapređuje ova važna oblast. Na sljedećoj sjednici trebao bi biti usvojen Plan stipendiranja, a u novembru tradicionalno i konkurs za stipendiranja, najavila je pomoćnica načelnika Sanja Zagorac-Jozić.

Na kraju su vijećnici primili k znanju Informaciju po Izvještaju o reviziji Ureda za reviziju FBiH za 2020.

 

 

Share.

Comments are closed.