Održana januarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Uz prisustvo 21 vijećnika ovog utorka održana je januarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, na čijem dnevnom redu je bilo 15 tačaka o kojima se raspravljalo.

Najviše pažnje i vremena posvećeno je Informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za 2017. godinu, koju je obrazložio komandir VII Policijske uprave Amir Halilović zaključivši da je općenito stanje zadovoljavajuće i situacija znatno poboljšana u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

U 2017. godini zabilježeno je 31 djelo teške krađe, a 34 djela su rasvjetljena, odnosnoo rasvijetljeno je nekoliko djela iz prethodne godine. Krađa je bilo sedam, 7 oštećenja tuđe stvari, osam slučajeva nasilja u porodici je prijavljeno, jedna krađa šume, šest slučajeva posjedovanja i omugućavanja uživanja opojnih droga . Dodatnim angažovanjem policiji u pojedinim akcijama MUP-a  Kantona Sarajevo i akcija lokalnog karaktera sužen je prostor za kriminalno djelovanje, kako pojedinaca, tako i organiziranih grupa, kazao je komandir Halilović.

Zbog raznih oblika narušavanja javnog reda i mira policijski službenici registrovali su izvršenje 60 prekršaja, bilo je 20 tuča, 12 naročito drskih ponašanja, sedam prosjačenja, a najveći broj ovih prekršaja izvršen je na ulici-41. U prošloj godini evidentirano je 307 saobraćajnih nezgoda, dvije sa smrtno stradalim licima i 58 nezgoda u kojima su osobe zadobile lakše tjelesne povrede. U 2017. godini registrovano je 6666 prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima.

Policijski službenici i u 2017. godini vršili su osiguranje svih javnih skupova i manifestacija, a nastavljeni su i uspješni projekti rada policije u zajednici,  dobre saradnje sa Općinom Ilijaš i građanima.

Vijećnici su nakon obrazloženja ove informacije pitali o početku rada policijske ispostave u Srednjem, kao i boljoj kontroli klađenja i prisustva maloljetnih osoba u kladionicama. Komandir Halilović odgovorio je kako je  MUP KS izdvojio sredstva za PI Srednje i da se očekuje realizacija projekta u toku 2018. godine, te da će svakako biti povećan broj kontrola i patrola posebno u blizini kladionica u gradu.

Usvojen je Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za poseban doprinos razvoju zajednice pojedincima i kolektivima u 2017. godini, kojom će plakete biti dodijeljene: ministru finansija Kantona Sarajevo Jasminu Halebiću, vijećniku i poduzetniku Saudinu Durmiću. Kolektivna nagrada pripast će JU Osnovna škola „Hašim Spahić“ Ilijaš.

Svi predjesjednici mjesnih zajednica koji su učestvovali u UNDP -ovom projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica“ dobit će zahvalnice.

Vijećnici su podržali odluke o utvrđivanju bazne cijene naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2018. godinu, o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2018. godinu, kao i o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2018. godinu, te Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksi.

Na ovoj sjednici usvojen je i  Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017. godinu,  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Junakovac i Prijedlog Izmjena Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac.

Snimak sjednice poslušajte u srijedu 31. januara od 13:00 sati u programu Radio Ilijaša.

Prethodni članakUspješan početak nastave u drugom polugodištu u svim školama na području općine Ilijaš
Naredni članakOdržana ceremonija povodom završetka projekata deminiranja u Ilijašu i Busovači