Održano predavanje na temu: „Novi Ilijaš i promjenjivi odnos sa matičnim gradom Sarajevom-od satelitskog do prigradskog naselja”

U organizaciji Fondacije Starobosanski grad Dubrovnik Ilijaš, 24. maja 2022. godine održano je predavanje o temi: „Novi Ilijaš i promjenjivi odnos sa matičnim gradom Sarajevom: od satelitskog do prigradskog naselja”, kojem su prisustvovali i Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić.

Predavanje prikazuje raznovrsnosti kulturnog naslijeđa (od ranosrednjovjekovnog do industrijskog naslijeđa) i budući potencijal koji ima cjelokupna općina Ilijaš razmatrana u kontekstu razvojne urbane strukture Sarajeva. Unutar predavanja analizirana su tri formativna obilježja općine Ilijaš: srednjovjekovno-industrijsko; postindustrijsko i pejzažno (prirodni krajolik).

Predavač je bila doc. dr. Elša Turkušić-Jurić profesorica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

-Istraživanje je odabrano za Ilijaš, zato što je novi dio Ilijaša, centar,  građen nakon 1945. godine i kolegama je zanimljivo kako građani percipiraju takva mjesta, da li su takva mjesta privlačna za život ili ne. Želimo čuti mišljenja, priče samih građana koje su to priče, potencijali koje grad nudi. Projekat se zove „Pričanje priča“ u smislu da novi gradovi imaju tradiciju, kulturu, memoriju koju mogu da ponude i može da se promijeni percepcija njihovog posmatranja, kazala je dr. Turkušić-Jurić za Radio Ilijaš.

Turkušić-Jurić autorica je i koautorica nekoliko eseja i naučnih članaka vezanih za istraživanje modernih arhitektonskih tendencija u kontekstu kulturnih i socijalnih dešavanja.Također, predstavlja Bosnu i Hercegovinu u ICOMOS Internacionalnom komitetu za naslijeđe iz 20. stoljeća i nezavisna je ekspertica za Mies vdr Rohe nagradu Evropske unije za arhitekturu.

Načelnik Općine Ilijaš zahvalio se i čestitao Fondaciji Starobosanskigrad Dubrovnik, koja baštini kulturno-historijsko naslijeđe BiH i Ilijaša.

Fondacija je sada i pravno utemeljena i počinje sa aktivnostima, a prostora za djelovanje ima, tako da je Fondacija iskoristila priliku da kroz nekoliko predavanje predoči neke nove stvari. Večerašnja tema je mene zaintegrirala i može govoriti o poziciji grada Ilijaša, viziji grada Ilijaša u sarajevsko-zeničkom bazenu i kako na osnovu toga definirati dalji razvoj. Pozivam građane Ilijaša da se pridruže ovim aktivnostima, da se uključimo u ovaj projekat, da upoznamo njihova razmišljanja, viziju grada za buduće generacije, kazao je načelnik Fazlić.

Predavanje je rezultat početnog istraživanja o karakteristikama novog dijela Ilijaša (nastalog u drugoj polovini 20 st.) i održano je na Internacionalnom danu novih gradova (Internationa Day of New Town) u organizaciji istraživačko-edukativne platforme International New Town Institute- INTI (Roterdam).

Istraživanje će biti nastavljeno u okviru istraživačko-edukativne platforme International New Town Institute- INTI, gdje se očekuje učešće općinskih organizacija.

Početkom juna, u organizaciji Fondacije Starobosanski grad Dubrovnik Ilijaš biti će održano predavanje o primjeni Virtual Reality tehnologija u istraživanju i prezentiranju materijalnih ostataka kulturno – historijskog naslijeđa“ kao i izložba te promocija knjige „STARI GRADOVI Bosne i Hercegovine“.

Suorganizatori i pokrovitelj su Općina Ilijaš i UNESCO Ured u BiH.

Pripremila: Hata Mehmedović

Prethodni članakTužno jutro u Tuzli: Prije 27 godina počinjen je masakr na Kapiji
Naredni članakKK Mladost u subotu domaćin ekipi Koš iz Sarajeva