ILIJAŠVIJESTI

Općina Ilijaš izdvojila 10.000 KM za Službu socijalne zaštite općine Ilijaš

U kabinetu općinskog načelnika upriličeno je potpisivanje Protokola o realizaciji transfera između načelnika Akifa Fazlića i direktora JU ”Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo” Mahira Delića. Naime, i ove godine, Općina Ilijaš je planirala u svom Budžetu sredstva u visini 10.000 KM kao tekući transfer JU ”Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo” – Služba socijalne zaštite općine Ilijaš.

Radi se o finansijskoj pomoći za nabavku informatičke opreme, kancelarijskog namještaja i klima uređaja, čime bi se dodatno poboljšali uslovi rada uposlenih u Službi Ilijaš, a samim tim i podigao nivo i kvalitet usluga koje se pružaju našim građanima u ostvarivanju svojih prava iz nadležnosti ove Službe.

Šefica Službe socijalne zaštite općine Ilijaš, Amra Bućan, zahvalila se načelniku i vijećnicima Općinskog vijeća jer su, kako je kazala, prepoznali ulogu ove Službe u lokalnoj zajednici te i ove godine dodijelili novčana sredstva. “Mogu reći da se rad ove Službe u protekloj godini odvijao kroz jednu veoma dobru sinergiju sa ostalim ustanovama na području općine Ilijaš, što je veoma pohvalno. Iako ova ustanova već dugi niz godina ima problem u pogledu popunjenosti radnih mjesta kada je stručni kadar u pitanju, nastojimo sa postojećim kadrom da pružimo kvalitetnu uslugu koja će da bude od koristi svakom korisniku. Velika su očekivanja od strane korisnika koji smatraju da Centar za socijalni rad može u potpunosti riješiti njihove probleme, dok se mi koji radimo borimo iznalazeći rješenja obzirom da zakonska regulativa nije usklađena, naknade korisnika nisu dostatne, nedostaju smještajani kapaciteti, nedostaju servisi za pružanje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, itd. Korisnici prava i usluga su dio naše zajednice i samo jedan resor u zajednici nije dovoljan da rješava sve njihove probleme, a kao što sam već spomenula jednom sinergijom zajedničkog djelovanja I pružanjem kvaitetne usluge od strane svih resora možemo doprinjeti smanjenu broja lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe”, kazala je Bućan.

Načelnik Fazlić je izrazio zadovoljstvo što Općina Ilijaš na ovaj način već drugu godinu za redom pruža podršku Službi socijalne zaštite. Želio je saznati što više o načinima na koje Služba pomaže građanima u stanju socijalne potrebe, te i o drugim aktivnostima. Također je istakao potrebu da se saradnja intenzivira i da se sinhronizuju aktivnosti dvije insititucije, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima općine Ilijaš.

Povezane objave

Back to top button