VIJESTI

Općina Ilijaš: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Načelnik općine Ilijaš raspisuje:  Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata i Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj 2019./2020. godini.

Cjelukupni tekst oba Konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs ostaje otvoren do 03.12.2019. . godine do 16:00 sati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se ličnim dostavljanjem u zapečaćenoj koverti na Protokol Općine Ilijaš sa naznakom “za Konkursnu komisiju za dodjelu stipendija za izuzetno nadarene učenike/studente ili za učenika/studenta u stanju socijalne potrebe – ne otvaraj!”

Molba/ prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilijaš ili web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba).

Nepotpune i neblagovremne prijave neće se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti općinskoj Službi za društvene djelatnosti (2. sprat, soba 31) u prostorijama Općine Ilijaš ili na telefon 033/580 – 690.

Povezane objave

Back to top button