MAGAZIN

Otvorene su prijave za Omladinski inkubator

Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH raspisuju Javni poziv za učešće u programu Omladinski inkubator – program jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, koji je namijenjen:

  • omladinskim organizacijama
  • vijećima mladih, odnosno omladinskim savjetima
  • organizacijama koje rade sa mladima.

Omladinski inkubator – program jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini je osmišljen kao modularni program obuke, praćen mentorskom podrškom organizacijama učesnicama. Cilj samog programa jeste da organizacijama koje rade sa mladima ili su po svojoj prirodi omladinske pruži set alata iz oblasti koje smo prepoznali kao najbitnije za normalno funkcionisanje jedne organizacije.

Naime, na terenu je primjetno da veliki broj organizacija nema razvijene sisteme rada sa mladima (koji su tematski profilisani i programski orijentisani), ne postoje jasno definisani pravilnici i procedure što otežava svakodnevno funkcionisanje te umanjuje mogućnost apliciranja na fondove i grantove kod donatora.

Organizacije učesnice će kroz četiri modula steći znanja i vještine iz sljedećih oblasti:

Modul I          –      Omladinsko organizovanje i rad sa mladima                                                                              ( 26-28.03.2021. )

Modul II      –   Organizacijski menadžment i finansijsko-administrativne procedure   ( 23-26.04.2021. )

Modul III      –       Upravljanje projektnim ciklusom                                                                                                ( 28-30.05.2021. )

Modul IV      –       Zagovaranje i lobiranje                                                                                                           ( 25-27.06.2021. )

Raspored održavanja modula nije konačan i krovne organizacije za mlade zadržavaju pravo na njegovu izmjenu u slučaju vanrednih okolnosti.

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca online putem. Podnosilac prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja pristiglih prijava.

Krovne organizacije za mlade ostavljaju mogućnost održavanja intervjua sa organizacijama zainteresovanim za program. Sa odabranim organizacijama će biti potpisan ugovor o pristupanju programu. Ovim ugovorom će organizacije učesnice na sebe preuzeti obavezu učešća u programu i delegiranja svojih predstavnika na tematske module. Na tematskim modulima organizacije učesnice će biti prisutne sa po dva predstavnika (organizacijama se ostavlja mogućnost da mijenjanju učesnike od zavisnosti od zainteresovanosti njihovih članova za sam program, ali na sebe preuzimaju obavezu da će na svakom modulu biti prisutna njihova dva predstavnika).

Poziv ostaje otvoren do 10.03.2021. godine u 23:59

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na nikola.kandic@vijecemladih.ba, ili putem telefona na +387 33 204 104 (Vijeće mladih Federacije BiH), odnosno +387 65 171 323 (Nikola Kandić).

Omladinski inkubator – program jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini dio je projekta Fakat je vakat za mlade 2.0 koji se implementira zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Povezane objave

Back to top button