ILIJAŠ

P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Obavještavamo roditelje/staratelje, koji nisu izvršili upis djece u prvi razred osnovne škole u mjesecu februaru, da to mogu uraditi u mjesecu augusta tekuće godine i to u periodu od 10.08. – 24.08.2022. godine.

U prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

Školsko područje Javne ustanove Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš  obuhvata sljedeća mjesta: Ilijaš Grad, Kadarići, Karašnica, Mrakovo (dio), Popovići i Salkanov Han.

 

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

 

 Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred školske 2022/2023. godine” (isti se nalazi na web stranici škole www.oshs.edu.ba) te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole oskolahs@yahoo.com ili putem pošte na adresu ul. Krajiška bb, 71 380 Ilijaš ili lično kod sekretara škole.

Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji su dužni dostaviti prilikom testiranja djece.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

 

·        Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·        Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·        Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·        CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
O terminima testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem ili putem maila.
 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/400-458 (direktor ili sekretar) i 033/400-996 (školski pedagog-psiholog) ili e-mail oskolahs@yahoo.com.                                                 

 

Povezane objave

Back to top button