Prema podacima matične evidencije Općine Ilijaš u protekloj 2021. godini vršeni su upisi u matičnu knjigu rođenih, umrlih i vjenčanih. 

Za 2021 godinu broj upisa je sljedeći:

U matičnu knjigu rođenih izvršeno je ukupno 297 upisa, što je 15 upisa više u odnosu na prošlu godinu. Od ukupnog broja u matičnom uredu u Srednjem izvršeno je 34 upisa rođenja.

U matičnu knjigu umrlih izvršeno je ukupno 293 upisa,  što je u odnosu na prošlu godinu više za 59 upisa. Od ukupnog  broja,  broj upisa u matičnu knjigu umrlih u Srednjem  je 48.

Ukupan broj vjenčanja  je bio 163,  što je za 8 više u odnosu na prošlu godinu.

 

Share.

Comments are closed.