ILIJAŠVIJESTI

Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada u MZ Ljubnići

Stanovnicima ilijaškog naselja Ljubnići olakšano je odlaganje smeća podjelom kanti za selektivno odlaganje otpada. Uposlenici KJKP “Rad” krenuli su s podjelom kanti u MZ Ljubnići, a mještani će dobiti žutu kantu za reciklažni otpad i crnu za komunalni. Općina Ilijaš ranije je potpisala Sporazum o isporuci PEHD kanti za otpatke od dobavljača “Faro” d.o.o. iz Zenice, u vrijednosti od 44.963,10 KM

Do sada su mještani ovog naselja otpad odlagali u kontejnere, međutim nerijetko su stanovnici drugih naselja svoje smeće bacali u njihove kontejnere i stvarali im probleme i nered u blizini kuća.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić smatra da je ovaj projekat sa ekološkog aspekta jako bitan.

„Želim naglasiti da smo već prošle godine krenuli sa ovim projektom, dakle dvolinijskog odvoza otpada. Prvo je bila MZ Lješsevo, a sada evo i Ljubnići. Ovaj projekat je zaista dao dobre rezultate. Trenutno KJKP “Rad” vrši distribuciju kanti mještanima MZ Ljubnići i samim tim stvaraju se uslovi da se u ovoj mjesnoj zajednici krene san dvolinijskim sistemom odvoza otpada. Sa ekološkog aspekta ovaj projekat je jako bitan i mogu iskazati svoje zadovoljstvo. Nada se da ćemo i dalje razvijati svijest o važnosti i čuvanju prirode“, naglasio je općinski načelnik Fazlić.

Selim Babić direktor KJKP „Rad“ Sarajevo najavio je i nastavak ovakvih projekata kako bi se zaokružio cjelokupan sistem, što se pokazalo kao dobar rezultat.

„Prije svega želim iskazati zadovoljstvo što preduzeće „Rad“ i Općina Ilijaš imaju dugogodišnju saradnju. Mi smo prošle godine krenuli sa ovim projektom, odnosno podjela kanti za individualno odlaganje otpada. Smatram da se u perspektivi i dalje treba širiti, kao što to radimo i danas. Preduzeće „Rad“ zaista ima pozitivna iskustva sa ovim načinom primarne reciklaže i na taj način se pokušava iskoristiti onaj dio otpada koji se dalje može reciklirati. To su zapravo procesi koji su generalno pozitivni za upravljanje otpadom i u konačnici za zaštitu okoliša općenito. Naša radna jedinica koja u operativnom smislu pokriva općinu Ilijaš definiše te planove odvoza kao što je to slučaj sa ranijim projektom gdje vidimo pozitivna iskustva lokalnog stanovništva“, kazao je Babić.

Hajro Hodžić stanovnik naselja Ljubnići iskazao je svoje zadovoljstvo zbog rješenja problema koji je bio zastupljen kada je upitanju otpad u ovom naselju.

„Kao da sam se ponovo rodio iz tog razloga što volim kada naša država lijepo izgleda i samim tim čisto. Mogu slobodno kazati da smo mi jako bogata zemlja iako to mnogi ne žele prihvatiti. Sretan sam što ćemo moći biti u mogućnosti održavat čistoću, a istovremeno i biti zdraviji“, rekao je Hodžić.

Selvir Husejnović član savjeta MZ Ljubnići izjavio je da su komentari građana jako pozitivni.

„Prije svega želim iskazati svoje zadovoljstvo i zahvalnost što se krenulo u realizaciju ovog projekta. Smatram da će nakon podjele kanti naše mjesto biti ljepše i čistije. Također komentari građana su veoma pozitivni i sa odobrenjem prihvataju ovakav način prikupljanja otpada“, dodao je Husejnović.

Ovaj projekat se realizira u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem i KJKP “Rad”, te će postojeći kontejneri biti uklonjeni, a stanovnici će moći svoj otpad odlagati isključivo u kante čija se podjela i dalje vrši.

 

Povezane objave

Back to top button