Policijski službenici upriličili edukativni čas za učenike šestih razreda OŠ „Hašim Spahić“

Edukativni  čas u okviru projekta “Nezakonito ponašanje se ne isplati”, upriličen je u kino sali Ilijaš za učenike šestih razreda OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš. Projekat realizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, a u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Projekat je realiziran pod sloganom “Lopov uvijek bude otkriven”.  Osnovna ideja je da se, kroz edukativne sadržaje, nastoji ojačati povjerenje naših učenika u institucije sistema. Jedan od takvih sadržaja je i pokazna vježba rada službenog policijskog psa, posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete.

Haris Grizović radi na projektu jačanja tužilačkih kapaciteta koji realizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH a koje finansira Vlada Švicarske i Norveške. Na edukativnom predavanju koje je upriličeno za ilijaške osnovce, u ulozi je službenika projekta koji radi na jednom segmentu kojim se bave za prevenciju kriminaliteta.

„Organizujemo   jedan čas koji će biti sistematski organizovan svim šestim razredima na području Kantona Sarajevo. Čas se sastoji iz dva dijela. Prvi dio (20 minuta) posvećen je osnovama rada i ulozi policije gdje djeca u interaktivnim predavanjima zajedno sa policajcima, imaju mogućnost da se pobliže upoznaju sa radom policije, njihovom svrhom, brojevima telefona hitne pomoći. Tu su prisutni i policajci iz Specijalne jedinice za podršku  odnsono Specijalne federalne  policijske uprave. Mogu da vide njihovu opremu. Drugi dio časa fokusira se na krivično djelo krađe kao najčešće krivično djelo. Kad ukradenu stvar koja se sakrije, onda policajci uz pomoć službenih pasa uspjevaju da pronađu tu ukradenu stvar. Ta se vježba ponovi nekoliko puta kako bi se djeci tog uzrasta memorisalo u svijesti da se ne isplati biti lopov. Jer, lopov uvijek bude otkriven. Policija ima kapacitete da to uradi“, kazao je Grizović.

Direktor OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš Mirsad Kustura pozdravio je ovaj vid edukacije školske omladine jer doprinose pravilnom socijalnom razvoju djece i utiču na razvijanje i učvršćivanje socijalno ispravnih i korisnih oblika ponašanja.

„Riječ je o projektu za učenike šestih razreda koji se realizira u saradnji sa MUP-om KS i PU Ilijaš. Učenici su danas prisustvovali jednoj vrlo značajnoj edukaciji, odnosno popularnom predavanju u smislu globalnog projekta prevencije korupcije, maloljetničke delinkvencije i svih ostalih vrsta delinkvencije. Veoma me raduje što je upriličeno jedno ovakvo predavanje odnosno edukacija koja će pokazati i naučiti učenike da će, kako i naziv kaže „lopov uvijek biti otkriven“, kazao je direktor Kustura.

Poruka današnje edukacije jeste da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a počinioci uvijek budu otkriveni.

 

Prethodni članakMjesna zajednica Mrakovo: Održana edukacija o samopouzdanju za mlade
Naredni članakDanas je Svjetski dan radija