ILIJAŠ

Potpisan Sporazum o saradnji između subjekata zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš

Danas je u Velikoj sali Općine Ilijaš upriličeno potpisavnje Sporazum o saradnji između subjekata zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš koji je kreirala Grupa za dobrobit djece u okviru projekta Jačanje referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou koji provodi World Vision uz podršku UNICEF-a.

World Vision je međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepravdu.

Predmet Sporazuma je regulisanje međusobnih partnerskih obaveza na lokalnom nivou u cilju efikasnijeg provođenja zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš, potom jačanja partnerstva među subjektima zbrinjavanja i zaštite, odnosno uspostavljanje međusobne sistemske povezanosti, skretanje pažnje na probleme nasilja nad djecom kroz aktivnosti za prevenciju nasilja, stvaranje boljih uslova za kvalitetnije obrazovanje za svu djecu i mlade na području općine Ilijaš, pomoć djeci i mladima sa umanjenjim sposobnostima i stvaranje uslova za pružanje jednakih mogućnosti za psiho-fizički razvoj sve djece i mladih na području općine Ilijaš.

Sporazum su potpisali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, vd direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Enes Šabić, direktorica JU “Dom zdravlja Ilijaš” Amra Matoruga, direktorica JU “Djeca Sarajeva” Jasmina Čongo, direktori osnovnih škola na području općine Ilijaš Nihad Salkić, Admir Abadžija, Alma Salketić, Refik Kurtović i Vernesa Hamzabegović, direktor JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Amir Džafo, direktor “Perzijsko – bosanskog koledža sa internatom” Haris Alihodžić i predsjednica Udruženja “Budi mi drug” Meliha Mešetović.


Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je istakao da će se ovaj akcioni plan i njegova provedba učiniti na jedan pravi način i da ćemo biti lokalna zajednica koja će se moći pohvaliti provedbom takvog jednog projekta.

Projekat je preozbiljan i odgovornost za ovaj projekat svih nas je prevažan, zbog toga u tom kontekstu i trebamo se odnositi prema ovom projektu, obzirom na važnost teme i na odgovornost prema našoj djeci i želji da napravimo ambijent adekvatan za našu djecu i za razvoj djece. Nadam se da ćemo i ovaj akcioni plan i njegovu provedbu učiniti na jedan pravi način i efikasno, da ćemo biti lokalna zajednica koja će se moći pohvaliti provedbom takvog jednog projekta i pohvaliti se da je napravila nešto što jeste dobro za dobrobit djece Ilijaša i svih onih koji se nađu u općini Ilijaš, kazao je načelnik Fazlić.


Stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i nevladin sektor u Općini Ilijaš Enisa Mešetović

Stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i nevladin sektor u Općini Ilijaš Enisa Mešetović je istakla da Sporazum za cilj ima da formalizuje saradnju između aktera grupe odnosno da nastave sa  radom u procesu zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou.

Danas prisustvujemo svečanom potpisivanju Sporazuma o saradnji između Općine Ilijaš i aktera koji su uključeni u rad Grupe za dobrobit djece općine Ilijaš. Radi se o saradnjama osnovnih škola sa područja općine Ilijaš, Srednjoškolskog centra “Nedžad Ibrišimović”, Perzijsko – bosanskog koledže sa internatom, Javna ustanova  Djeca  Sarajeva-Vrtić Ilijaš, Javna ustanova “Kantonalni centar za socijalni rad” – Služba socijalne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Policijska stanica Ilijaš, Javna ustanova  Dom zdravlja Kantona Sarajevo – Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš, te predstavnicima nevladinih organizacija udruženju “Budi mi drug“ i omladinskoj organizaciji “Iskoristi dan – Carpe diem”. Sporazum za cilj ima da formalizuje saradnju između aktera grupe odnoso da nastavimo sa dosadašnjim radom u procesu zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou. Ovaj Sporazum će nam poslužiti i pri izradi akcionog lokalnog plana na lokalnom nivou, na kojem ćemo pristupiti njegovoj izradi u narednom periodu. Želim da se zahvalim svim predstavnicima ustanova i organizacija sa područja Općine Ilijaš, koji vrijedno rade kako bi ova grupa ostvarila svoj cilj, a on je prije svega zaštita djece, ali i mladih na području općine Ilijaš, kazala je Mešetović .


Direktor osnovne škole “Srednje” Refik Kurtović

Direktor osnovne škole “Srednje” Refik Kurtović je istakao da se saradnja odnosi prije svega na pomoć učenicima koji dolaze iz kategorija socijalno ugroženih porodica.

Mi smo sa organizacijom World Vision više od godinu dana i imamo jako aktivnu i uspješnu saradnju. Saradnja se prije svega odnosi na pomoć učenicima koji dolaze iz kategorija socijalno ugroženih porodica i prvenstveno treba se pomoći njima, ali i ostalim učenicima da i oni osjete efekat te pomoći. Što se tiče saradnje jako sam zadovoljan. Mi smo uz pomoć World Visiona konkretno škola „Srednje“ opremili kabinet  Fizike i Hemije, obogatili našu biblioteku. Imali smo jedan kamp u Ajdinovićima za 20 i više učenika koji su bili uključeni. Međutim ovo današnje potpisivanje Sporazuma znači da će se pomoći toj djeci i unaprijediti iz razloga što će učestvovati i predstavnici Centra za socijalni rad i predstavnici Doma zdravlja Ilijaš, predstavnici drugih škola, i policije, tako da možemo imati tu kategoriju učenika više pod nadzorom i prepoznati njihove potrebe i pomoći toj djeci, kazao je Kurtović.

Potpisnici ovog Sporazuma obavezuju se da će, u okviru svojih nadležnosti, rukovodeći se principom zaštite i sigurnosti djece i mladih, suzbijanjem nasilja, zaustavljanjem nasilja i sprečavanjem njegovog ponavljanja, međusobno sarađivati i kreirati mehanizme za integrisan i koordinisan odgovor na nasilje nad i među djecom i mladima na nivou lokalne zajednice.

Povezane objave

Back to top button