ILIJAŠVIJESTI

Prezentacija Projekta izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti

Prezentacija  Projekta izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti u šumsko-gospodarskom području Gornjebosansko održana je ovog utorka u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Projekat organizira i finansira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prezentator projekta bio je Samir Omerović iz JP Bosanskohercegovačke šume i Muhamed Bajrić, docent na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Projektom je prvenstveno obuhvećeno izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti.

Šumsko-gospodarsko područje Gornjebosansko najvećim dijelom se nalazi na području općine Ilijaš. Projektom su načelno identifikovane šume visoke zaštitne vrijednosti na području kanjona rijeke Ljubine i Misoče, te Draževići, Sokolina i Tukovi.

-Sve šume su zaštitne prije svega, međutim, svaka pored toga što nosi prefiks zaštitna ima i primarnu funkciju proizvodnje drveta. Moderno i tradicionalno šumarstvo ne pridaje važnost samo proizvodnji drveta, koji je jedan od osnovnih parametara šume, nego prije svega šumu vrednuje i sa drugih vrlo bitnih funkcija kao što su okolinske, ekološke i socijalne. Upravo u tom smislu ovaj projekat i predstavlja prepoznavanje i izdvajanje pojednih dijelova šuma kojima će se pored osnovnih funkcija unaprijediti i održavanje ostalih funkcija koje su interesantne za širu društvenu zajednicu, kazao je Samir Omerović.

Kako bi se šuma proglasila za visokozaštitnu potrebno je utvrditi nekoliko kriterija, prvi korak je identifikacija, potom predprocjena, procjena i konačno izdvajanje gdje se propisuju mjere gospodarenje i monitoring.

-Šuma u kanjonu rijeke Ljubine je izdvojena kao protiverozivna šuma. No, u predprocijeni je eliminisana iz razloga što je u potpunosti minirana, te je onemogućen proces gospodarenja nad njom. Šume u kanjonu rijeke Misoče su ujedno i vodozaštitna zona, ali i tu postoji problem jer je značajan dio terena pod minama. Na području Sokoline nije bilo nikakvih problema. Na lokalitetu Tukovi je riječ o tisovoj šumi, a tisa se nalazi na crvenoj listi, odnosno na zvaničnom spisku rijetkih i ugroženih vrsta. Izvršeno je njeno identifikovanje i izdvajanje. Sve procijene su rađene u državnim šumama, jer je nemoguće privatnim licima reći ili narediti kako da gospodare šumom”, rekao je Muhamed Bajrić.

Jedan od elemenata za izdvajanje šuma visoke vrijednosti jeste i parcipativno učešće, odnosno upoznavanje javnosti kako se postupa sa takvim šumama. Javnost mora biti upoznata i dati pristanak.

Bez obzira što je ovo temeljno šumarski projekat i kao takavog ga razvijaju institucije šumarstva bitan je uticaj društvene zajednice. Donošenje bilo kakvih prijedloga budućih mjera gospodarenja nema svoj potpuni smisao ukoliko cjelokupuna društvena zajednica nije uključena, dodao je Omerović.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica: Ljubina, Srednje, Gajevi, Misoča i Mrakovo, predstavnik JKP Vodostan Ilijaš, Planinarskog društva “Bijambare”, lovačkih društava “Zec” i “Srednje” , predstavnici Udruženja odreda izviđača “Mladost” Ilijaš i predstavnici Asocijacije za mlade, ekologiju, kulturu i obrazovanje-AMEKO.

Izvor: Općina Ilijaš

Povezane objave

Back to top button