Projekti, problemi i aktivnosti Službe za socijalni rad Ilijaš

hafizovicMnoštvo  je razloga koji socijalnu i porodičnu zaštitu na području općine Ilijaš čine specifičnom. O tome smo razgovarali sa šefom Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš Huseinom Hafizovićem.

– Specifičnosti su teritorijalna razuđenost, veliki broj nezaposlenih oko 5.500 hiljada, te penzioneri sa minimalnom penzijom kojih ima oko 40 posto, 290 raseljenih domaćinstava, 643 lica su u tim porodicama. Socijalnu sliku specifičnom čini i veliki broj nepotpunih porodica, oko 500 porodica je sa jednim roditeljem, što je posljedica ratnih dešavanja. Tu su i romske porodice, oko 60 porodica. Općina Ilijaš je prva što se tiče zbrinjavanja osoba koje su u stanju socijalne potrebe ili imaju neriješeno stambeno pitanje jer nemamo gotovo nijednu porodicu koja nema obezbijeđen stan i to je pozitivan trend. Još jedna karakteristika je broj djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, radi se i o porodicama raseljenim iz drugih kantona sa kompleksnom problematikom, vodi se i posebna evidencija osoba sa duševnim smetnjama, kao i lica sa invaliditetom koja uživaju neka prava bilo po kantonalnom ili federalnom zakonu. Sve to čini složeni sistem rada u Službi, kazao je za Radio Ilijaš Hafizović.

Oko 1500-2000 porodica su korisnici neke vrste pomoći. bebek
Veliki broj administrativnih poslova i nagomilavanje nadležnosti znatno otežava rad službama i odvlači od kreativnog rada i posvećivanja više pažnje samim ljudima.
Hafizović napominje da se segment porodične zaštite u posljednje vrijeme zapostavlja. Akcenat je stavljen na socijalnu zaštitu.
– Prvashodno se štite prava djece, a onda i ostalih građana, a ostvaruju se sva prava po kantonalnim i federalnim propisima, sva prava izviru iz zakona koji su osnov i sva lica koja ispunjavaju uslove, mogu ostvariti svoja prava jer mi ne pravimo razliku među građanima, ističe Hafizović.

Služba socijalne zaštite bila je jedan od inicijatora za otvaranje punkta javne kuhinje Crvenog križa u Ilijašu. Zbog teritorijalne razuđenosti postoji potreba povremene podjele pomoći i u paketima, a broj korisnika se iz dana u dan povećava.

Otvaranje Centra za mentalno zdravlje uveliko će olakšati rad Službe jer je do sada vršena evidencija i osoba sa duševnim smetnjama.

Teška ekonomska situacija u Kantonu Sarajevo uslovila je da je ove godine podijeljeno znatno manje jednokratnih novčanih pomoći, te otežala terenski rad.

Projekti Službe za socijalnu zaštitu

sluzba1Najvažnije projekte u Službi predstavila nam je diplomirana socijalna radnica Marija Bebek Šarić.
– Naš primarni zadatak je rad sa djecom iz lokalne zajednice. Radi se o zaštiti djece koja su zlostavljana ili ostaju kao djeca bez roditeljskog staranja iz raznih razloga. U posljednje vrijeme povećan je broj prijava nasilja u porodici. Vezano za to imamo nekoliko projekta- radionice samopomoći, zatim rad sa nasilnikom što se provodi u saradnji sa Sigurnom kućom. Radi se o podršci i edukaciji žrtava nasilja, kao i rad psihologa sa samim nasilnikom-preovladavanje bijesa, sprečavanje agresije i mogućnost sanacije narušenih međuljudskih odnosa. Djeca koja su žrtve nasilja u posljednje vrijeme najčešće završavaju u ustanovama što nije najbolje rješenje, ali je jedino moguće u ovom trenutku. Za projekat hraniteljstva u Ilijašu nije bilo dovoljno zainteresovanih. Uskoro će se organizovati novi projekat afirmacije projekta hraniteljstva. U službi djeluju i i klubovi roditelja u sklopu jačanja porodice koje su pod rizikom od napuštanja djece i s njima rade stručnjaci kako bi se porodične veze ojačale, kazala je Bebek-Šarić.

Provodi se i projekat Brini o meni- za djecu od 18 godina koja izlaze iz domova za brigu o djeci bez roditeljskog staranja i prevladavanje međurazdoblja dok se ne osamostale i pronađu posao, kako ne bi završili na ulici.
Također, postoji saradnja sa sudskim i policijskim organima, koji se tiče zaštite svjedoka, te praćenje provođenja zaštitnih mjera izrečenih većinom nakon presude za nasilje u porodici.

Projekat ERP odnosi se na snimanje cijele situacije u porodici jedne etničke manjine i pružanje svih vrsta pomoći osim novčane, a u Ilijašu najviše ima romskih porodica. U sklupu ovog projekta je evidentirano 38 porodica o kojima se sve zna i pomaže im se u svim njihovim zahtjevima.

Nevladina organizacija Vaša prava svake prve srijede u mjesecu daju besplatno pravne savjete korisnicima. Njihov prioritet je naknadni upis djece koja nisu upisana u matične knjige rođenih, što je vrlo izražen problem u Ilijašu, ističe Bebek- Šarić.

Svaka služba ima mobilni tim, koji radi tokom noćnih sati a cilj je sprečavanje : prosjačenja, trafikinga, nelegalne prodaje, nasilja u porodici itd. To je projekat koji traje 10 godina i daje dobre rezultate.
Poboljšanje komunikacije i saradnje između škola, službe i lokalne zajednice uveliko bi olakšalo rješavanje problema, poručuju iz Službe za socijalni rad Ilijaš.

 

Prethodni članakSevdah u programu Radio Ilijaša
Naredni članakDom kulture u Podlugovima nekad i sad