Razgovor o projektima, planovima i problemima sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem

fazlicZa Ilijaš je 2014. godina bila uspješna usprkos ekonomskim teškoćama i elementarnoj nesreći-poplavama koje su pogodile našu zemlju. Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić podsjetio je na najvažnije realizirane projekte u oblasti obrazovanja, zdravstva, ulaganja u putnu infrastrukturu gostujući u programu Radio Ilijaša. Načelnik je govorio i o planovima i o budućim ulaganjima, kao i o trenutnim problemima u našem gradu.
Možete li, ukratko, rezimirati rezultate rada u Vašem dosadašnjem mandatu?
Načelnik Fazlić : Uspjeli smo popraviti imidž općine Ilijaš u svim sferama-odnosa prema višim nivoima vlasti, odnosa prema poslovnom ambijentu a tome su svi doprinijeli kroz razne aktivnosti. O Ilijašu se drugačije i ljepšom pričom priča. Jedan dio firmi lagano ali sigurno dolazi u Ilijaš. U 2014. godini urađeno je puno oko kompleksa Stari Grad Dubrovnik, to je proširilo lijepu sliku o gradu. Sportska i kulturna udruženja doprinose pronošenju pozitivne slike u Ilijašu, kao i izgradnja apartmanskih naselja.
U Ilijašu imamo pet osnovnih škola sa 21 000 stanovnika, a nekad smo imali tri osnovne škole kada smo po popisu iz 1991. godine imali 26 000 stanovnika. Pored otvaranja škole u Starom Ilijašu, rađeni su projekti energetske efikasnosti u Podlugovima i Srednjem.
U oblasti zdravstva otvoren je punkt Hitne pomoći, Centar za mentalno zdravlje, Dijabetološko savjetovalište. Ono što treba istaći i što još nije riješeno je nabavka RTG aparata i rad RTG kabineta zbog nekih proceduralnih problema i to ćemo gledati da napokon riješimo ove godine. Nemamo još uslove za otvorenje centra za fizikalnu terapiju.
Puno je bilo projekata u infrastrukturi, modernizaciji lokalnih i regionalnih puteva, više od 12 kilometara puteva je uređeno i asfaltirano, kao i projekti iz oblasti vodovoda i kanalizacije i mnoštvo manjih realiziranih projekata.
Prošlu godinu obilježile su poplave, štete su procijenjene na više od milion maraka, pojavila su se brojna klizišta, šta se uradilo i šta će se raditi na sanaciji šteta?
Načelnik Fazlić : Zahvaljujući prijašnjim projektima uređenja korita rijeka, objekti u Ilijašu nisu pretrpjeli značajnije štete. Komisija je procijenila da su štete na objektima građana 42 000 KM, na poljoprivrednim dobrima oko 30 000 hiljada. Najviše šteta bilo je na putnoj infrastrukturi 379 000 KM, vodotocima 180 000 i klizištima oko 450 000 KM. Najveći problem je sanacija klizišta. U 2014. godini urađeni su elaborati za sanaciju klizišta. Očekujemo u 2015. da zaokružimo finansijsku konstrukciju i da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo izabere izvođače radova i da klizišta u Čevljanovićima i Srednjem uđu u fazu realizacije. Treći problem je put za Solakoviće-Povoča. Uspjeli smo obezbijediti oko 120 hiljada KM od kantonalne civilne zaštite i gradskih općina i ta sredstva će biti uložena ove godine u rješavanje tih problema.
Na prošloj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Prijedlog budžeta za 2015. godinu, koji su projekti najznačajniji?
Načelnik Fazlić : Imamo značajan prostor za kapitalna ulaganja u ovogodišnjem budžetu. Ono što će obilježiti ovu godinu je nadziđivanje zgrade Općine Ilijaš sa jednim spratom i Doma zdravlja Ilijaš sa dva sprata. Želimo riješiti prostorne limite i omogućiti funkcionalni rad općinskih službi, općinskog vijeća, ljepšu salu za vjenčanja. Želimo stvoriti pretpostavke za razvoj daljih funkcija Doma zdravlja- da Dijabetološko savjetovalište i Centar za mentalno zdravlje dobiju bolje uslove za rad i da se u budućnosti stvore prostorni uslovi za otvaranje centra za fizikalnu terapiju. Taj projekat će koštati milion i 100 KM, budžetom smo predvidjeli 350 000 KM. Očekujemo da će se projekat završiti u 2016. godini. Tražit ćemo sufinansiranje od kantonalnog ministarstva, kao i od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Također, nastavit će se ulaganje u opremanje i uređenje u industrijskim zonama. Tri privredna subjekta već će početi izgradnju hala, to je zona za mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju od 10 do 30 ljudi, ali je bitno da su to stabilna preduzeća. Uređenje industrijskih zona je projekat u etapama, u njega se ulaže više od deset miliona maraka, godišnje oko pola miliona KM.
Nastavit će se rješavanje problema elektrosnabdijevanja u Ilijašu. Pravo rješenje je izgradnja nove trafostanice na lokalitetu Željezare Ilijaš. U planu Elektroprijenosa BiH je izgradnja te trafostanice za 2015. i 2016. godinu što će biti trajno rješenje problema snabdijevanja strujom u našem gradu.
U 2015. godini nastavit će se i projekti uređenja domova mjesnih zajednica. Prvo je tu Dom u Starom Ilijašu, a problem ostaje u Lješevu, MZ Luka, Dragoradima gdje i nema prostora za mjesne zajednice.
Nakon izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa na Banovcu, da li nas slični projekti očekuju u 2015. godini?
Načelnik Fazlić : Taj projekat je otvoren u smislu i dalje izgradnje, imamo lokacije šest lamela za izgradnju stanova što zavisi od interesovanja za stanove. Očekujemo da će uskoro početi izgradnja još jedne lamele. Ono što planiramo je izgradnja zatvorene tržnice. Općina ne može sama finansirati projekat pa smo ga prije dvije godine predali Fondaciji Odraz. Kada dođe do odobrenja sufinansiranja, očekujemo početak gradnje zatvorene tržnice.
S obzirom na to da smo u zimskom periodu i na stalne žalbe građana na neočišćene trotoare, ko je zadužen za zimsko održavanje puteva ove godine?
Načelnik Fazlić : Mi imamo složenu strukturu organizacije održavanja puteva, zavisno od kategorizacije puteva : autoputeva, magistralnih, regionalnih do lokalnih puteva. Za magistralni put od Ljubine do Krivajevića zadužena je federalna Direkcija za ceste, a za regionalne puteve i lokalne puteve od kantonalnog interesa Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, a za sve ostale puteve Općina Ilijaš. Ono što je problem koji je nastao u svim općinama je da saobraćajnice pripadaju Direkciji za ceste, a trotoari općinama. To je nefunkcionalno rješenje, loše postavljeno jer sav snijeg koji se očisti sa ceste na kraju završi na trotoarima. To pitanje se mora riješiti i mora se postaviti tako da onaj ko održava ceste čisti i trotoare jer je to jeftinije i svrsishodnije rješenje. Građani se za sve probleme koje imaju sa čišćenjem snijega i leda mogu obratiti općinskoj Službi za urbanizam.
Možemo li u Ilijašu očekivati trajno rješenje problema pasa lutalica?
Načelnik Fazlić : Parlament BiH nije usvojio izmjene i dopune zakona koji je pretpostavljao stvaranje efikasnog modela za rješenje problema. Stvorena je podjela među građanima na one koji su za i one koji su protiv cuka. Ne želim da bježim od odgovornosti, ali zakon je postavio preskup model rješavanja jer bismo puno više novca izdvajali za cuke nego za građane. A kad se i nađe novac, mora se dobiti dobar rezultat. Dosadašnja rješenja nisu efikasna i ne bilježe rezultate. Kanton je izdvajao sredstva, općine su plaćale zakup azila u Prači, mi smo za tri godine sterilizirali više od 700 pasa. Svi ti projekti nisu dali nikakve efekte i taj problem će očito još biti prisutan u našem gradu. Vidjet ćemo da li će nova državna vlast brzo pristupiti rješavanju ovog problema.
Da li u 2015. godini možemo očekivati više sredstava za projekte i bolji odnos viših nivoa vlasti prema općini Ilijaš?
Načelnik Fazlić : Državna i Vlada FBiH trebaju otvoriti procese koji će nama na nižim nivoima vlasti omogućiti da možemo više i brže raditi, investitorima da više ulažu. Kantonalna Vlada da riješi problematiku javnog prijevoza, zdravstva, komunalne privrede. Mi taj rad možemo pratiti, naknade koje ubiru moraju se dijeliti do općinskog nivoa, naknade za eksploataciju šuma, vodne i druge naknade i projekti iz te sfere moraju podržavati.
Ova godina je za mene godina očekivanja hoće li se otvoriti prozor mogućnosti. Nagomilani problemi se ne mogu riješiti za kratak period , ali mora im se ozbiljno pristupiti i odrediti prioriteti i krenuti u sistematsko rješavanje.
Ono što očekujem je nastavak pozitivnog rasta i privrednog razvoja u Ilijašu. Ono što je na pomolu i što će značiti preokret ako se završi je pitanje dovođenja strateškog partnera u Željezaru Ilijaš. Ukoliko se pokrene proizvodnja riješili bi se problemi sadašnjih radnika i otvorila u budućnosti nova radna mjesta. Strateški partner je već većinski dioničar, koji treba biti i dvotrećinski, nadamo se da će se izvršiti rekonstrukcija Željezare i riješiti dugogodišnji problemi.
Na kraju razgovora načelnik Fazlić je poručio da će i dalje podržavati kulturna, sportska udruženja, vjerske zajednice. Također, Općina Ilijaš će i dalje ulagati u poljoprivredu i isplaćivati podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju koja se mora ukrupnjavati.

Prethodni članakStatua Livca ponovo jedan od prepoznatljivih simbola našeg grada
Naredni članakRadio Ilijaš sa vijećnikom Selverom Herićem u posjeti Aliji Hidi u Vrutcima