Sastanak općinskog načelnika i direktora JUDZKS: Problematika primarne zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš

U kabinetu načelnika Akifa Fazlića upriličen je radni sastanak sa dr.sci.med. Abelom Baltićem specijalistom interne medicine, generalnim direktorom JU Dom zdravlja KS. Cilj sastanka bio je razmatranje problematike funkcionisanja organizacione jedinice DZ Ilijaš. Sastanku je prisustvovao i direktor OJ DZ Ilijaš dr. Nijaz Štitkovac, predsjedavajuća OV Ilijaš Alma Omerović, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš dr. Anel Bumbulović, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić i šefica Službe porodične medicine OJ DZ Ilijaš Elvira Salkić, specijalista porodične medicine.

Načelnik Fazlić je istakao da je sastanak iniciran kako bi se generalno razmatrala problematika primarne zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš.

„Ono što mi želimo kao jedinica lokalne samouprave jeste da primarnu zdravstvenu zaštitu približimo našim građanima. U tom smislu je i određena vrsta prijedloga da poboljšamo rad područnih ambulanti Podlugovi, da vratimo rad ambulante u Mrakovu i da vidimo satus područne ambulante u Crnoj Rijeci, Gajevima i Srednjem. Također, bitna je kadrovska popunjenost centralne ambulante. Očigledno je da imamo podkapacitiranost ljekara koji rade u našoj organizacionoj jedinici. To je zapravo ključna tema odnosno organizacija rada. Vidjet ćemo šta možemo generalno zajedno i Općina Ilijaš i Ministarstvo zdravstva KS doprinijeti poboljšanju usluga u smislu potreba kada je u pitanju oprema i sve ono što je potrebno zdravstvenim radnicima da pruže nabolju vrstu usluge. Općina Ilijaš u Budžetu za 2022. godinu planira nabavku jednog patronažnog vozila za potrebe građana na gornjem dijelu općine Ilijaš.”

Dr.sci.med. Abel Baltić, generalni direktor Doma zdravlja KS, specijalista interne medicine istakao je da je i ovaj sastanak aktivnost unaprijeđenja rada JU Doma zdravlja KS.

„Zahvalni smo načelniku općine Ilijaš na izdvojenom vremenu da razgovaramo u cilju unaprijeđenja rada OJ Dom zdravlja Ilijaš, odnosno da se što više približimo našim sugrađankama i sugrađanima. U ovoj organizacionoj jedinici je problem podkapacitiranost kadrova na kojem radimo zadnja tri mjeseca. Radimo na način da pokušavamo sagledati šta su nam kratkoročni ciljevi ali i kako bismo stabilizovali naš rad. Još uvijek je prisutna pandemija Covid – 19. Radimo na kadrovskim rješenjima kako visokoobrazovanog tako i srednje obrazovanog kadra ali i na polju što bolje organizacije rada
službi“, istakao je direktor Baltić.

Prethodni članakKJKP Rad poziva na plaćanje dugovanja i mogućnost otpisa zateznih kamata
Naredni članakIntervju sa direktorom Doma zdravlja Ilijaš Nijazom Štitkovcem