U sali Općinskog vijeća održan je program seminara na temu planiranja i upravljanja razvojem izabrane lokalne zvaničnike.

Organizator seminara je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, a predavač je bio prof.dr.sc. Đevad Šašić sa Fakulteta za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu.

Cilj seminara je podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih loklanih zvaničnika, posebno vijećnika, za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja loklanih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije. 

Seminar je prvenstveno namjenjen izabranim lokalnim zvaničnicimam uključujući ciljane učesnike koji su članovi četiri komisije Općinskog vijeća koje imaju značajnu ulogu u procesima koji se odnose na izradu, usvajanje i praćenje implementacije Strategije razvoja i to: komisija za oblast budžeta i finansija, komisija za oblast lokalne privrede i ekonomske politike, komisija za oblast pravde, ljudskih prava i građanskih sloboda i komisija za oblast jednakopravnosti spolova.

Seminar se organizuje u saradnji sa UNDP Projektom integriranog lokalnog razvoja i Projektom podrške implementaciji ciljeva održivog razvoja u BiH.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.