ILIJAŠ

Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš: Usvojen Operativni plan načelnika i službi za 2022. godinu

Održana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, na kojoj su ilijaški vijećnici raspravljali o 19 tačaka dnevnog reda uz predsjedavanje Alme Omerović.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, te usvajanja izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, usvojen je Izvještaj o radu načelnika i službi Općine Ilijaš za 2021. godinu, a koji je obrazložio načelnik Akif Fazlić.

Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi za upravu predstavlja skup izvještaja o radu službi koji su proizvod realizacije plana i programa rada službi za 2021 godnu, realizacije projekata iz operativnog plana općinskog načelnika i službi za upravu za 2021 godinu, izvještaja o radu javnih preduzeća i realizacije mjerljivih ciljeva općine Ilijaš za 2021 godinu.

Najviše pitanja i najdužu raspravu na ovoj sjednici vijećnici su posvetili Operativnom planu načelnika i službi za 2022. godinu, kojeg su, nakon obrazloženja načelnika Fazlića, vijećnici podržali.

Operativnim planom su utvrđeni i definisani projekti čijom realizacijom će se nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodo i elektrosnabdijevanja, društvenih djelatnosti, zaštite životne sredine, rada organa uprave, javnih preduzeća i ustanova, mjesnih zajednica i civilne zaštite podići na viši nivo.

U 2022. godini planirana je realizacija većeg broja kapitalnih projekata: završna faza izgradnje Gradskog stadiona, završetak rekonstrukcije regionalne ceste Malešići-Stari Ilijaš, nastavak dalje infrastrukturne modernizacije na cijelom području općine Ilijaš, nastavak infrastrukturnog opremanja industrijskih zona, završetak izgradnje reciklažnog dvorišta, energetska efikasnost javnih objekata.

Vijećnici su podržali i Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš.

U nastavku su vijećnici usvojili Prijedlog Odluke o podsticaju prema pojedinim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i srodnim djelatnostima), početnicima u biznisu, a s ciljem podrške samozapošljavanju i podrške u početnoj fazi obavljanja biznisa. Sredstva za ove podsticajne mjere osigurat će se Budžetom Općine Ilijaš za 2022. i 2023. godinu.

Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije za „Apartmansko naselja Alain“ kojim je planirana izgradnja naselja apartmanskog tipa sa 19 objekata na području Ljubnića usvojen je na ovoj sjednici.

Usvojene su tri odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta za K.O. Ilijaš Grad, kao i Prijedlog Odluke o pribavljanju bez naknade nekretnina u vlasništvo Općine Ilijaš.  Potrebnu većinu glasova dobilo je i šest prijedloga rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbijaju prijedlozi JP Željeznice FBiH za obnovu upravnih postupaka u kojima su donesena rješenja.

Na kraju sjednice podržan je i Prijedlog zaključka kojim se odobravaju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Zaključkom se odobravaju sredstva u iznosu od 30 hiljada KM za pomoć licima koja su u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite općine Ilijaš.

Povezane objave

Back to top button