Najnoviji godišnji UNHCR-ovo ( Agencija UN-a za izbjeglice) Izvještaj o gobalnim kretanjima otkriva da je unatoč pandemiji u 2020. godini broj ljudi koji bježe od ratova, nasilja, proganjanja i kršenja ljudskih prava narastao na gotovo 82,4 miliona ljudi. To je daljnje povećanje od četiri posto od već zabilježenog rekorda od 79,5 miliona krajem 2019. g.

Dvadeseti juni je Svjetski dan izbjeglica, dan koji su Ujedinjeni Narodi odredili kao posvetu pravima izbjeglica i opasnostima kojima su one izložene. obilježava se pod motom “Zajedno možemo sve postići”.

Izvještaj pokazuje da je na kraju 2020. g. u svijetu bilo 20,7 miliona izbjeglica pod mandatom UNHCR-a, 5,7 miliona palestinskih izbjeglica i 3,9 miliona državljana Venezuele koji su raseljeni izvan granica svoje države. Još 48 miliona ljudi raseljeno je unutar granica svojih država. Dodatnih 4,1 miliona ljudi bili su tražitelji azila. Ti brojevi upućuju na to da su sukobi nastavili tjerati ljude iz njihovih domova unatoč pandemiji i globalnom pozivu na prestanak paljbe.

Djevojčice i dječaci mlađi od 18 g. čine 42 posto svih nasilno raseljenih osoba. Oni su posebno ranjiva skupina, naročito kad krize traju godinama. Nove procjene UNHCR-a pokazuju da je između 2018. i 2020. godine gotovo milion djece rođeno u izbjeglištvu. Mnoga od njih mogla bi još godinama živjeti u izbjeglištvu.

Izvještaj također bilježi da je na vrhuncu prvog vala pandemije 2020. g. više od 160 država zatvorilo svoje granice, a 99 država pritom nije primijenilo iznimke za ljude koji traže azil.

Dok su mnogi ljudi nastavili bježati preko granica, milioni drugih raseljeni su unutar granica svojih država. Uglavnom pod utjecajem kriza u Etiopiji, Sudanu, zemljama Sahela, Mozambiku, Jemenu, Afganistanu i Kolumbiji, broj interno raseljenih osoba povećao se za više od 2,3 miliona.

Tokom 2020. g., nekih 3,2 miliona interno raseljenih osoba i samo 251.000 izbjeglica vratili su se u svoje domove – pad prvih je za 40 posto, a drugih za 21 posto u odnosu na 2019. g. Dodatnih 33.800 izbjeglica naturalizirano je u zemljama u kojima su dobile azil. Preseljenje izbjeglica zabilježilo je drastičan pad – prošle je godine preseljeno samo 34.400 izbjeglica, najmanje u posljednjih 20 godina. Razlog tome su manji broj lokacija za preseljenje te COVID-19.

Share.

Comments are closed.