ILIJAŠ

U ponedjeljak 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Dvadesetčetvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš zakazana je za 30. januar 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 23. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
 3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2022. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2022. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Operativnog plana općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2023. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Ilijaš u 2022. godini
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2022. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš
 9. Prijedlog Odluke o učešću građana u radu Općinskog vijeća i Općine Ilijaš
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu
 11. Prijedlog Odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2023. godinu
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2023. godinu
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2023. godinu
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,4 kV „Hadžići 2“
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji – rekonstrukciji niskonaponske mreže iz stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV „Vidotina“ (1965)
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja „Žerovanj“
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV „Crna Rijeka 5“
 18. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č.br. 874/2 K.O. Elešehovići)
 19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe u ZK ulošku br. 4062 K.O. Ilijaš Grad
 20. Prijedlog zaključka o informaciji o mjerenju zadovoljstva građana javnim uslugama
 21. Nacrt „Strategije prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2023-2028“.

Povezane objave

Back to top button