VIJESTI

U svim zonama Kantona Sarajevo proglašena epizoda Upozorenje

S obzirom na prognoziranu vremensku situaciju, te današnje visoke izmjerene vrijednosti zagađujućih materija u zraku, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, prema odredbama Plana, dalo je prijedlog, a Ministrar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša prihvatio proglašenje epizode “Upozorenje” u zonama A, B i D Kantona Sarajevo, te zadržavanje jučer proglašene epizode “Upozorenje” u zoni C (Ilijaš). 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 04.januar 2021: Goruće pitanje u Kantonu Sarajevo, kao i u nekim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine je enormna zagađenost zraka. ( Elman Omic – Anadolu Agency )

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo konstatovano je da su na svim automatskim stanicama zabilježe visoke prosječne dnevne vrijednosti PM10 za prethodni dan, saopšteno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Tako su na stanicama Otoka, Ilijaš i Ilidža izmjerene vrijednosti za ovaj polutant prekoračile Prag upozorenja (150 µg/m3), dok su na stanicama Vijećnica i Hadžići prekoračene granične vrijednosti (50 µg/m3).

Osim visokih vrijednosti za ovaj polutant, na četiri automatske stanice – Vijećnica, Otoka, Ilijaš i Ilidža, za jučerašnji dan su zabilježena prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija za sumpor dioksid (125 µg/m3), odnosno na dvije automatske stanice – Otoka i Ilidža – prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija za azot dioksid (85 µg/m3).

Trenutno se bilježi trend opadanja koncentracija zagađujućih materija, ali su koncentracije PM10 lebdećih čestica i dalje iznad graničnih vrijednosti, osim na području automatske stanice Vijećnica.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas i naredna tri dana, očekuje se stabilno vrijeme bez većih padavina i slabim vjetrom promjenjivog smjera brzine 1-3 m/s, uz mogućnost periodičnih pojava temperaturne inverzije.

Dok je na snazi epizoda “Upozorenje” u Kantonu Sarajevo, svi subjekti zaduženi za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, uz zadržavanje svih mjera iz epizode “Pripravnost”,  obavezni su primjenjivati sljedeće mjere: 

-Uvodi se zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva. Ovu mjeru dužni su provesti Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Ministarstvo zdravstva, te MUP KS;

-Intenziviranje nadzora nad tehničkom ispravnosti vozila sa stanovišta sumnje na prekomjerno zagađivanje okoliša, shodno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (“Službeni glasnik BiH” br.33/19), koje će vršiti MUP KS;

-Osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS;

-Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste. Pored MUP-a KS, ovu mjeru dužni su provesti i Ministarstvo saobraćaja KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija);

-Zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru, a koju su dužni osigurati Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i općine;

-Primjena „mokrog postupka” za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 posto najprometnijih lokalnih cesta. Za realizaciju ove mjere zaduženi su: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, općine, upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo – JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, te KJKP Rad;

-Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC. Za primjenu ove mjere zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS;

-Smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto, a što će osigurati Ministarstvo privrede KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, te pravna i fizička subjekata sa Liste koji u svojoj djelatnosti imaju emisije u zrak;

-U zoni A se predviđa i pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi, te osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama, a čije provođenje će osigurati Vlada i općine sa područja KS.

Povezane objave

Back to top button