Vlada FBiH prihvatila inicijativu za povećanje najnižih penzija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je inicijativu o povećanju najnižih penzija, koju je pripremio premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Federalna ministarka finansija, federalni ministar rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje zaduženi su da poduzmu korake i pripreme provedbene akte neophodne za povećanje najniže penzije u FBiH u najvišem mogućem procentu, u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH.

U obrazloženju inicijative za povećanje najnižih penzija je navedeno da se Federacija BiH suočava sa značajnim inflatornim pritiscima.

Iz Vlade su naveli da su ove godine već povećane penzije i boračke naknade, te da su izdvojena značajno veća sredstva izdvojena za poljoprivredu i robne rezerve, s ciljem intervencije na cijene hrane.

Takođe, dodali su, usvojeni su zakoni koji pružaju materijalnu podršku određenim kategorijama, poput roditelja njegovatelja i djece koja dolaze iz materijalno ugroženih porodica.

Naveli su da, nemajući mogućnost da utiče na cijene plina i nafte, Vlada FBiH nastavlja sa subvencionisanjem cijene električne energije za domaćinstva, te ograničavanje marži kako bi spriječila moguće zloupotrebe trenutnog stanja radi ostvarivanja većih profita.

Takođe, u inicijativi je navedeno da je rast javnih prihoda u prvih šest mjeseci 2022. godini omogućio Vladi Federacije BiH da dodatno interveniše u vidu pružanja jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 100 KM kategorijama koje su posebno pogođene inflacijom, a radi se o penzionerima, korisnicima prava boračko-invalidske zaštite, osobama sa invaliditetom, civilnim žrtvama rata, primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći i nezaposlenim osobama.

“Uvažavajući činjenicu da su penzioneri posebno teško pogođeni inflatornim udarima, te mogućnost intervencije na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, Vlada je opredijeljena da poveća najniže penzije u FBiH. Na ovaj način, Vlada ostaje privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji”, saopštili su iz Vlade.

Saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.10.2022. godine, koja iznosi 1.095 KM/1.000 Sm³, odnosno 1,095 KM/Sm³. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenim novinama FBiH, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Energoinvest d.d. Sarajevo 11.10.2022. godine uputio Federalnom ministarstvu trgovine zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te potrebno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U zahtjevu je navedeno da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu sa aktuenim dešavanjima na svjetskom tržištu, a s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke.

Postupak izdavanja energetske dozvole za izgradnju VE na području Glamoča

Vlada FBiH je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Dževa, instalisane nazivne i odobrene snage priključenja od po 46 MW. Planirana godišnja proizvodnje električne energije iz ove vjetroelektrane je 160 GWh, a njena izgradnja je predviđena na području općine Glamoč.

U informaciji je navedeno da je izgradnja vjetroelektrana važan segment razvoja elektroenergetske djelatnosti iz obnovljivih izvora energije i ekonomije uopšte. Također, istaknuto je da je jedna od karakteristika glamočkog područja izrazito dobar vjetropotencijal, koji još nije adekvatno iskorišten u razvojnom kontekstu. Kako su naveli iz Vlade, projekat izgradnje VE Dževa doprinio bi unapređenju stanja privrede u Kantonu 10, a posebno u opštini Glamoč

Prethodni članakNovalić: Treći put ove godine povećavamo najnižu penziju u Federaciji
Naredni članakMeđunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa