VIJESTI

Vlada KS sufinansira kalorimetre za 1.000 korisnika usluga centralnog grijanja

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. tokom naredne sedmice objavit će javni poziv za akciju “Koliko potrošiš toplotne energije, toliko platiš”, a što praktično znači uvođenje kalorimetara za korisnike usluga centralnog grijanja.

Javnim pozivom detaljno će biti obrazložen način prijavljivanja, finansiranja, kao i svi drugi potrebni zahtjevi za realizaciju ove aktivnosti. Ovom prilikom Ministarstvo želi obavijestiti javnost o sljedećem:

– Vlade KS putem Ministarstva i KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. odlučili su sufinansirati uvođenje kalorimetara za 1.000 domaćinstava u KS na način da je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izdvojilo za ovu akciju 300.000 KM, a KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. također 300.000 KM.

– Sva potrebna odobrenja od organa upravljanja KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. su pribavljena, a Ministarstvo je osiguralo novac kroz budžet Vlade KS.

– Ovi iznosi praktično znače da će po jednom domaćinstvu biti sufinansirano uvođenje kalorimetra na način da će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izvojiti 300 KM, a KJKP Toplane dodatnih 300 KM, dok bi ostatak do punog iznosa uvođenja kalorimetra snosilo domaćinstvo koje pokaže interes, a taj iznos bio bi približan pojedinačnom iznosu učešća Ministarstva.

– Efekti uvođenja kalorimetara su višestruki. Prvenstveno se radi o tome da svako domaćinstvo samo vodi računa o kvalitetu grijanja u svom stanu, a procjena je da se učešće domaćinstva u ovoj akciji može vratiti kroz manje troškove grijanja već za jednu, a maksimalno dvije sezone grijanja.

Iz resornog ministarstva napominju da će mogućnost prijave u ovom trenutku biti moguća jedino za korisnike grijanja sa jednocijevnim sistemom. Među korisnicima centralnog grijanja je 11.000 domaćinstava koji mogu ugraditi kalorimetar, a već oko 20 posto njih ima ugrađene kalorimetre. Ovo je nedovoljno i stoga se provodi ova aktivnost.

– Ovo znači da prostora ima za daljnju ugradnju i ovom prvom aktivnošću apelujemo na sve korisnike jednocijevnog sistema grijanja da obrate pažnju na predstojeći javni poziv i uzmu učešća u akciji koja ako pokaže dobre rezultate sigurno će biti nastavljena i naredne godine – navode iz resornog ministarstva.

Cilj ove akcije je samo jedan – da svako domaćinstvo putem kalorimetra samostalno upravlja količinom utrošene energije za zagrijavanje prostora i time sami određuje stepen štednje i racionalnog korištenja toplotne energije, saopćio je Press KS.

faktor.ba

Povezane objave

Back to top button