Klub  SDA u vezi sa trenutnom situacijom izazvanom Covid-19 pandemijom na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine KS Klub SDA predlaže sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

-Nalaže se Vladi KS da preduzme sve neophodne aktivnosti za otvaranje novog izolatorija, za bolničko liječenje COVID pacijenata, sa svom potrebnom opremom;

-Tražimo od Vlade KS da uposli sve nedostajuće medicinske radnike sa Biroa za zapošljavanje KS u borbi protiv Corona virusa;

-Tražimo da se postojećim drive-in punktove obezbijede adekvatni higijensko-sanitarni uslovi za zdravstvene radnike i da se otvore najmanje dva dodatna punkta, jedan za općine Ilijaš i Vogošću a drugi za općine Hadžići, Ilidža i Trnovo;

– Tražimo od Vlade KS i Ministarstva zdravstva KS da preduzme sve pravne radnje i da odmah obezbijedi da Dom zdravlja KS organizuje rad u 3 smjene, a u skladu sa Zakonom;

– Tražimo od Vlade KS i Ministarstva zdravstva KS da obezbijedi  da sve javne zdravstvene ustanove na području KS kao i privatne ugovorne zdravstvene ustanove stave odmah i bez odlaganja sve svoje ljudske i materijalne resurse u borbu protiv pandemije;

– Tražimo od Vlade KS i Ministarstva zdravstva KS da odmah nabavi dodatne količine medicinskog kiseonika, zaštitne i  medicinske opreme za potrebe KCUS-a, Opće bolnice i domova zdravlja;

– Tražimo od Vlade KS i Ministarstva zdravstva KS da ograniče cijene laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje covid pacijenata u privatnim zdravstvenim ustanovama;

– Tražimo od Vlade KS i Ministarstva zdravstva KS da se ograniče marže na lijekove i imunološke dodatake vezane za liječenje i prevenciju covida u svim ugovornim Apotekama;

– Tražimo od Ministarstva zdravstva KS da se putem Doma zdravlja odmah formiraju mobilni timovi za testiranje građana koji imaju razvijene simptome na adresama, jer su Domovi zdravlja i privatne zdravstvene ustanove postali žarišta širenja corona virusa;

– Tražimo od Vlade KS da putem Civilne zaštite KS odmah formira timove, a u koje bi angažovali i volontere, za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijima građana oboljelim od corona virusa;

– Tražimo od Vlade KS da se svi službeni automobili Vlade, ministarstava i javnih preduzeća, kao i vozači, stave u službu timovima za podršku starijoj populaciji i kućna testiranja;

– Tražimo od Vlade KS da angažuju sve raspoložive privatne autoprijevoznike i stave ih u službu obavljanja funkcije javnog gradskog prijevoza, a kako bi se mogle rigorozno pooštriti mjere u vozilima javnog prijevoza koji su postali žarišta širenja corona virusa;

– Tražimo od Vlade KS i Kriznog štaba da se u javnom sektoru u KS organizuje rad od kuće i ograniči broj prisutnih ljudi u kancelarijama;

– Tražimo od Vlade KS i Kriznog štaba da svim upravnicima stambenih objekata naloži svakodnevno dezinfikovanje zajedničkih dijelova objekata (ulazi, hodnici, liftovi);

– Tražimo od Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine da odmah propišu obavezan PCR test za prelazak granice za sve strane državljane;

– Tražimo od Vlade KS i resornih ministarstva da u slučaju novih zatvaranja (lockdown), ista budu detaljno planirana i svrsishodna, a da u tom slučaju bez odlaganja, obezbijede direktnu finansijsku pomoć ugroženim privrednim subjektima, a specifično sektoru ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti, a kako bi se sačuvala radna mjesta u toj oblasti;

– Tražimo od Vlade KS da dodijeli jednokratnu stimulaciju na plaću svim uposlenicima u zdravstvu koji se bore protiv corona virusa;

– Tražimo od Vlade KS da svim socijalno ugroženim kategorijama koji se oboljele od corona virusa dodijeli jednokratnu pomoć u iznosu od 200,00 KM;

– Zadužuje se Vlada KS da obezbijedi finansiranje svih lijekova koji su prema naučno relevantnim istraživanjima pokazali kao efikasni u borbi protiv COVID-a;

– Tražimo od Vlade KS da hitno pripremi rebalans budžeta KS a u cilju obezbjeđenja potrebnih sredstava za nabavku lijekova, medicinske opreme te da obezbijedi adekvatnu podršku privredi i radnicimau realnom sektoru

 

 

 

Klub zastupnika SDA

u Skupštini Kantona Sarajevo

Share.

Comments are closed.